Om Ringriderprogram

Ringriderprogrammets eksistens blev startet på et møde den 16.2.78 i Toftlund. Der var mødt ca. 20 foreninger op og der blev drøftet mange fælles problemer. Bl.a. var der mange der mente, at man skulle gå sammen om at lave et program over samtlige ringridninger, så man ca. 1. maj kunne se alt om den kommende ringridersæson. Dette var begyndelsen til det ringriderprogram vi kender i dag.

Der blev nedsat et udvalg på 3 mand til at arbejde videre med sagen. De tre personer var Claus Nielsen, Frørup, Hans Jørgen Juhl, Toftlund og Andreas Jensen, Toftlund. Det blev opfordret til at programmet skulle udkomme i den 17. uge hvert år. For programmets videre eksistens blev der fastsat et nyt møde til 14.2.1979 på Central Hotellet i Toftlund.

På ovennævnte møde blev der stiftet en forening ved navn Det Sønderjydske Ringriderprogram og der blev valgt en bestyrelse på fem personer som konstituerede sig således:

  • Formand Andreas Jensen, Toftlund
  • Næstformand Jørgen Schultz, Bolderslev
  • Kasserer og sekretær Anette Hansen, Christiansfeld
  • Hans Jørgen Juhl, Toftlund
  • Bent Hansen, Bramming

Foreningens hovedformål er stadig at udgive et program med oversigt over sæsonens ringridninger. Dette er nu blevet udvidet med en hjemmeside og afholdelse af kongeridning for børn og voksne.