Regler for deltagelse i Kongeridning

Ringriderprogrammets Kongeridninger:

1. Foreninger der ønsker at afholde kongeridning enten for børn eller voksne, sender en skriftlig ansøgning til Ringriderprogrammets bestyrelse. Foreninger er velkommen til at ansøge flere år frem, og gerne i forbindelse med et jubilæum.

2. Det tilstræbes, at afholdelsen fordeles over landsdelen, således at der veksles mellem pladering og almindelig ring.

3. Beslutningen om hvor de to kongeridninger skal afholdes, bliver bestemt senest den 1. februar og offentliggøres på Ringriderprogrammets generalforsamling.

4. Der er krans og bånd til konge, kronprins og prins. Kongen får ligeledes en vandrepokal. Der er pengepræmier til de bedst placeret, antallet afhænger af antallet af deltagere og fastsættes af Ringriderprogrammets bestyrelse. Der uddeles rosetter med Ringriderprogrammets logo til alle deltagende børn. Ringriderprogrammets bestyrelse sørger for ovenstående ting.

5. Omridningen afholdes så vidt det er muligt i den store pause, hvor medlemmer af Ringriderprogrammets bestyrelse vil være til stede.

 

Regler for deltagelse i Ringriderprogrammets Kongeridninger:

1. Alle der har været pladskonge eller børnekonge det foregående år kan deltage. Dog er det et krav, at der har stået en forening bag det ringridning, hvor den pågældende rytter er blevet konge, OG at resultatet er optaget på Ringriderprogrammets resultatliste her på hjemmesiden.

2. Alle ryttere kan deltage, uanset antal ringe på dagen.

3. Børnekonger der i mellemtiden er fyldt 15 år, kan deltage på titler fra året i forvejen.