Generalforsamling 2009

Referat generalforsamling 3. februar 2009 på Agerskov Kro.

Der mødte 35 frem til generalforsamling, hvilket var rigtig dejligt.

Kresten Appel blev valgt til ordstyrer.

I formandens beretning blev nævnt at det var bog nr. 32 vi skulle til at arbejde med og at vi efter at have forsøgt med ny trykker sidste år atter er vendt tilbage til Als offset, både af hensyn til pris og kvalitet.

Jydskevestkystens kongeridning blev i år afholdt i Augustenborg med Lotte Ellegaard som vinder og børnenes blev afholdt i Agerskov med Line Breum Søberg som vinder. Der blev rettet en tak til begge foreninger for et par rigtig gode arrangementer.

Herefter blev regnskabet gennemgået og begge dele blev godkendt af generalforsamlingen.

Under punkt 3 blev Hans Jørgen Juhl, Andreas Jensen og Anette Jessen genvalgt til bestyrelsen, Carl Chr. Petersen blev genvalgt til suppleant og Vagn Sørensen genvalgt til revisor.

Det blev offentliggjort at JydskeVestkysten kongeridning i år afholdes i samarbejde med OverJerstal Ringriderforening og børnenes i samarbejde med Bylderup Bov.

Det blev foreslået at man kunne få en udenforstående person til at overrække præmierne for at festliggøre det lidt mere, evt. en borgmester.

Der var flere ytringer om at det kunne blive svært at samle præmier ind i år og alle ryttere opfordres til at være taknemmelige for de præmier der tildeles.

Der var flere tanker fremme om bl.a. at inddrage lokalbyerne lidt mere og gøre det mere attraktivt at være sponsor til ringriderarrangementer.

Nogle forsøger sig med at søge diverse fonde om støtte.

Der var en stor opfordring til at de der afholder private ringridninger ikke lader dem falde sammen med offentlige ringridninger.

Alt i alt en god debat, hvor mange synspunkter kom frem

Referent Anette Jessen