Generalforsamling 2019

Referat af generalforsamlingen den 5. februar 2019 på Hotel Kløver Es, Hellevad.

  1. Formand Tanja Olsen bød de 53 fremmødte velkommen, hvorefter Claus Hissel blev valgt til ordstyrer/dirigent.
  2. I formandens beretning blev ringrideråret 2018 gennemgået.  Det første bestyrelsen arbejdede med var at få annoncerne til programmet indsamlet, sendt til grafikeren, set det igennem for fejl og mangler inden det endelige program kunne sendes til trykkeren og deles ud til foreningerne.

Når alt dette er på plads og programmet er udgivet, står sæsonen for døren. Vores første arrangement i 2018 var kongeridning for de voksne. Dette fandt sted sammen med Tumbøl ringridning den 16. juni. Hele 25 konger fra 2017 havde tilmeldt sig dysten, og efter en spændende dyst- hvor vejrguderne ikke just var med os- kunne vi kåre Carina Jessen som JydskeVestkysten konge. Anette Bonnichsen blev kronprins og Line Breum prins.

Årets andet arrangement var kongeridning for børn. Da tog vi en tur til Løjt Vestermark Børneringridning den 4. august, som denne dag have 40-års jubilæum. Til dysten var der tilmeldt 18 børn, som havde været konge i 2017. I modsætning til da dysten blev afviklet hos de voksne, havde vi i den dag det fineste vejr. Efter en spændende og flot dyst i galgen kunne vi kåre Jakob Petersen som årets vinder af Ringriderprogrammets Børnekongeridning. Kronprins blev Mia Lauritsen og prins blev Line Olesen.

I forbindelse med de afholdte arrangementer skal der lyder er stor tak til Tumbøl Ringriderforening, Løjt Vestermark Børneringridning for afholdelsen. Også en stor tak til  Brødr. Ewers, VVS Søberg samt Jydske Vestkysten for sponsorater og tak til Viola for at binde de flotte kranse til begge vores arrangementer, og ikke mindst tak til alle de frivillige som tager sig tid til at hjælpe med afvikling.

I 2019 afholdes Ringriderprogrammets Børnekongeridning i samarbejde med Tønder Ringriderforening den 11. maj 2019 og Kongeridning for de voksne finder sted sammen med Over Jerstal Ringriderforening den 23. juni 2019.

For at Ringriderprogrammet kan bestå, opfordrer vi jer- ligesom sidste år – til at være opmærksom på opkrævningen der bliver sendt ud i forbindelse med programmet – vi har lige modtaget den sidste betaling for sidste års annonce. Hvis der er ændringer i en mailadresse hvor regningen skal sendes til vil vi meget gerne have besked om dette- det gør vores arbejde lidt lettere – og det er ikke så krævende, som den tid vi bruger nu til at få rykkere sendt ud.

En anden ting vi i Ringriderprogrammet har fokus på er, at det er sidste år vi har kontrakt med Top Tryk (dem der trykker det nuværende program). JydskeVestkysten har tidligere meddelt os, at hvis de skulle fortsætte som sponsor forventede de at vi ville få programmet trykt hos dem. Vi forhandler i øjeblikket med Jydske Vestkysten om trykning og sponsorat til kongeridningerne, men vi kender på nuværende tidspunkt ikke udfaldet af dette. Hvis vi ikke kan nå til enighed med dem, vil bestyrelsen arbejde videre med en anden/andre løsninger, så afholdelsen af kongeridningerne kan fortsætte.

I beretningen sidste år blev foreningerne rost for at tage hensyn til heste og rytter, ved at reducere antallet af gange der blev redet, på grund af de store mængder vand der ødelagde  banerne. Opfordringen i år er, om foreningerne ikke vil binde ringlåssnoren fast til galgen/galgesnoren. Der har været nogle situationer i 2018 hvor ”hejseren” er dejset om- ikke at dette vil forhindre ulykker, men det kunne måske mindske dem hvis snoren er bundet fast.

Sidst men ikke mindst takkes alle jer der bakker op om Ringriderprogrammet. Både jer som annoncerer i programmet, jer som hjælper til ved vores arrangementer, jer som er behjælpelige med at leverer resultater og sende billeder ind eller tager billeder som vi må bruge. Tak til bestyrelsen for det arbejde i lægger i programmet- I knokler- tak for det.

Tak for 2018- håber at 2019 bliver et ligeså godt år.

  1. Kassereren gennemgik årets regnskab.

Ringriderprogrammet havde i det foregående år et overskud på 5.171,37 kroner.

Foreningens formue pr. 31.12.2018 lyder på 61.743,19 kroner.

Der var ingen yderligere spørgsmål til formanden og kassereren. Begge beretninger blev godkendt af de fremmødte.

  1. Valg til bestyrelsen.

På valg var Annette Jessen, Hans Jørgen Juhl og Sanne Petersen, som alle modtog genvalg og alle blev valgt. Finn Gundersen var på valg som suppleant, han modtog også genvalg og blev valgt.

  1. Valg af Revisor.

Vagn Sørensen var på valg og modtog genvalg- han blev valgt.

  1. Der blev spurgt om hvordan stemningen var for at fortsætte med Kongeridningen, både hos de voksne og hos børnene, selvom der eventuelt blev skåret ned i antal af præmier, eksempelvis at der kun er præmier til de 3 bedste i stedet for de 7 bedste. Den umiddelbare stemning var at det ikke var præmien og dens størrelse der havde betydning- det var mere titlen som var den vigtige del.

-Hvis der skulle komme en ny sponsor, er det skiltet der bliver ændret og ikke æren af at vinde kongeridningen.

-Æren/titlerne er det vigtigste ikke præmien.

-Hvis der mangler penge til præmier, kunne man eventuelt sætte annoncepriserne op, så var der flere penge at gøre godt med.

Der blev spurgt om man kunne sætte datoer for næste års ringridninger med i årets ringriderprogram, da dette kunne afhjælpe ryttere med at spørge fri fra arbejde i god tid- dette var der ikke stemning for- de fleste havde jo faste weekender hvor der blev afholdt ringridning, så kunne man regne frem til det den vej rundt.

Der blev spurgt om man kunne få adresser på de forskellige ringriderpladser, da dette ville gøre det lettere at rekvirere en ambulance i tilfælde af, at uheldet er ude- så man får den bedst mulige placering.

Da vil vi fra Ringriderprogrammets side opfordre til at der installeres en app på sin smartphone, som hedder Alarm 112 – app’en er gratis. Ved brug af denne kan alarmcentralen se det nøjagtige sted man befinder sig, når denne funktion bliver taget i brug.

Der blev spurgt om der var stemning for at finde en oplægsholder til at komme og fortælle når der er generalforsamling- det var der ikke. Stemningen var at man kunne sidde og hyggesnakke under og efter kaffen.

Til slut blev datoerne for dette års ringridninger gennemgået.

Formanden takkede for fremmødet – og ønsker alle en god sæson 2019.