Generalforsamling 2022

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I RINGRIDERPROGRAMMET DEN 1. FEBRUAR 2022

1. VELKOMST VED FORMANDEN OG VALG AF DIRIGENT

Formand Tanja Olesen bød forsamlingen velkommen, og Claus Hissel blev valgt som dirigent. Der var mødt 56 op til generalforsamlingen.

2. FORMANDENS BERETNING

”Normalt ville jeg starte min beretning med at sige, ja så gik der endnu et år. Men nej der er nu gået to år siden vi sidst holdt generalforsamling, og hvor er det dejligt at se jer igen.

Men når det så er sagt, så startede 2020 på ganske normal vis, efter vores generalforsamling gik vi i gang med at, så samlet og gennemgået programmet inden den sendes til trykker, for derefter at det de revideret for fejl og sidst men ikke mindst, at få dem delt ud.

Når alt det er på plads, ved vi, at sæsonen er lige om hjørnet, eller det vil sige at det troede vi. Vi nåede lige at få programmerne delt ud inden, at vi måtte konstatere at ringridning, hvor alle frit kunne deltage, ikke var muligt, pga. de mange restriktioner covid-19 havde med sig. Som jeg mindes, blev der kun afholdt enkelte åbne ringridninger, på privat grund, hvor der stod en forening bag. Da alle ryttere ikke har haft mulighed for at deltage ved disse, besluttede vi i bestyrelsen, at disse ikke ville være ”adgangsgivende” til programmets kongeridninger. Da vi pga. covid-19 heller ikke nåede og få afholdt vores arrangementer, som efter daværende plan, skulle have været holdt i Løgumkloster for de voksne og i Frørup for børnene, vil alle konger fra 2019, sammen med kongerne fra 2021 være kvalificeret til kongeridning i 2022, hvis de vel og mærket fremgår af ringriderprogrammets kongeliste.

I denne sammenhæng kan jeg oplyse, at kongeridning for de voksne i år afholdes sammen med Løgumkloster Ringriderforening, hvorimod vi stadig mangler en forening der kunne tænke sig at holde kongeridning for børn.

Jeg sagde også dette tilbage i 2019, men jeg synes alligevel lige, at jeg vil nævne det igen. Det er endnu ikke lykkedes os at finde en ny sponsor til kongeridningerne, hvorfor vi fortsætter med vores nye måde og fordele præmierne på, hvilket betyder at der kun er præmie til konge, kronprins og prins.

Sæsonen i 2021 tegnede sig heller ikke lys. Vi vidste ikke hvor vi stod og om det overhovedet blev muligt at afholde ringridninger. I bestyrelsen valgte vi derfor ikke at trykke et program. Vi var enige om, at det ville være forkert af os at opkræve for annoncer, når vi ikke vidste om det overhovedet bille blive muligt at samles. I stedet valgte vi at, hvis det blev muligt for foreninger at holder ringridning, kunne man sende annoncen til programmet, og så ville vi reklamere for det på hjemmesiden. Og heldigvis for sporten, så blev det muligt for de foreninger der ønskede det, at afholde deres ringridning.

Tænker at i som ryttere har været glade for at få muligheden ”for at komme i gang igen”. Jeg tænker også, at vi nok selv kan være med til at afgøre om ringridning skal blive med at bestå. Jeg siger dette, da jeg ved et af de afholdte ringridninger fik denne melding: Rytterne gør alligevel hvad de selv vil. Jeg håber ikke, at det er sådan bestyrelsesmedlemmerne ser på os, rundt omkring på ringriderpladserne, for hvis det er det, så kan jeg godt forstå at det er svært at få nye kræfter ind i bestyrelserne. Så mit håb og min opfordring til jer er: Behandl nu hinanden ordentlig og prøv og respekter de regler der fra foreningens side er sat op. Det kan være de helt små regler som f.eks. bare at man parkerer et bestemt sted – og ikke lige der hvor man selv synes det er bedst.

Vi ved godt, at nogen foreninger kæmper med at få en bestyrelse til at bestå. Det kan være rigtig svært at finde nye medlemmer, det oplever vi også her i bestyrelsen, så skulle nogen af jer sidde og tænke: det der program arbejde, det kunne jeg måske godt tænke mig at være en del af, men ikke lige i år, så kom endelig og sig det til os.

Men til de af jer der allerede nu ved, at i holder ringridning i 2022, vil det stadig være min opfordring, at i får færdiggjort jeres annonce, da det er rigtig vigtigt for os, at Sanne får jeres annonce i god tid. Vores håb er, at vi kan starte salg af programmet medio april.

Vi har i det forgangne år tænke tingene lidt igennem. Vi fandt ud af, at annoncering/reklamering via vores hjemmeside fungerede. Derfor tog vi også snakken om vi evt. kunne gøre noget smartere. Et af punkterne vi har vendt, er om det fysiske program kunne undværes, så vi kun har et eksemplar på hjemmesiden. Dette skyldes at vi hvert år har rigtig mange programmer i overskud. Vi blev enige om, at det nok ikke ville blive modtaget særlig godt, så den idé droppede vi. Men for at blive mere præcise i vores oplag af programmer, har vi valgt en ny form i år. Programmet vil stadig blive trykt som en lille bog, men fremadrettet vil foreninger ikke skulle betale for annoncen, i stedet skal rytterne og andre der ønsker et fysisk program selv købe denne ved et medlem af bestyrelsen. Dette vil Sanne fortælle mere om senere.

Sidst men ikke mindst, skal der også lyde en stor tak for arbejdet i de forgangne år til bestyrelsen – i knokler og det er jeg jer taknemmelig for. I samme forbindelse også en tak til alle jer, som bakker op om ringriderprogrammet.”

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning, som blev godkendt.

3. KASSERERENS REGNSKABER

Ringriderprogrammet kom ud af 2020 med et overskud på 3.336,09 kroner, og havde pr. 31/12-2020 en formue på 66.226,28 kroner.

2021 var et specielt år, og ringriderprogrammet kom ud med et overskud på 48.682,02 kroner. Dette skyldes, at ringriderprogrammet fik 50.000 kroner i fondsmidler til udvikling af et resultatsystem. Formuen pr. 31/12-2021 var derfor 114.908,30 kroner.

Kommentarer til regnskaberne:

– Forslag om at overskuddet fra ringriderprogrammet blev brugt på en rytterfest.

– Forslag om at man tilgodeser børnene til kongeridning med flere pengepræmier.

Bestyrelsens kommentarer:

– Overskuddet er særligt i 2021, fordi ringriderprogrammet har modtaget økonomisk støtte. De 50.000 kroner er øremærket et givent projekt, som bliver uddybet senere under punkt 7.

– Der ønskes i ringriderprogrammet et overskud, der kan dække x antal års trykning af programmet, uden at vi har indtægter.

– Der kan med fordel kigges på, om projekter som f.eks. Løjt Børneringridning skal have mere økonomisk støtte, da det er bestyrelsens ønske at det netop er denne målgruppe der skal have gavn af eventuelle økonomiske midler.

Kassererens regnskaber blev godkendt.

4. VALG TIL BESTYRELSEN

FØLGENDE ER PÅ VALG:

ANETTE JESSEN (MODTAGER GENVALG)                     Blev genvalgt

HANS JØRGEN JUHL (MODTAGER GENVALG)             Blev genvalgt.

SANNE SCHRØDER HANSEN (MODTAGER GENVALG)   Blev genvalgt.

SUPPLEANT:

FINN GUNDERSEN (MODTAGER IKKE GENVALG)

Bestyrelsen foreslog Hans Peter Lassen. Der kom ikke andre forslag, og Hans Peter Lassen blev valgt som suppleant.

5. VALG AF REVISOR

PÅ VALG ER: MOGENS ANDERSEN (MODTAGER IKKE GENVALG)

Følgende blev foreslået:

– Sten Thomsen

– Yvonne Appel

– Hary Clausen

Efter afstemning blev Yvonne Appel valgt som revisor.

6. NYT OMKRING RINGRIDEPROGRAMMET

Som Tanja nævnte i sin beretning, så vil annonceringen i ringriderprogrammet ikke medføre nogen udgift. Derimod skal de ryttere der ønsker et fysisk program købe denne ved et bestyrelsesmedlem for 20 kroner.

7. PRÆSENTATION AF FONDSMIDLER OG NYT RESULTATSTYRINGSSYSTEM

v/ Andreas Carstensen (formand for Hellevad Ringriderforening) og Johan Clausen (Næstformand i rytterkomitéen i Sønderborg).

Andreas Carstensen fortalte om, hvorfor der er blevet søgt midler fra Norlys Fonden. Ønsket er at skabe et resultatstyringssystem, som skal gøre vores sport og tradition mere publikumsvenligt.

Efter at have modtaget tilsagn om 50.000 kroner til udviklingen, fandt man imidlertid ud af, at Sønderborg Ringridning faktisk var en del skridt foran i selvsamme proces. Derfor ønsker bestyrelsen og Andreas Carstensen at bidrage med 50.000 kroner til udviklingen af det system, som Sønderborg Ringridning allerede har bygget op, da udgangspunktet egentlig er helt det samme.

Johan Clausen (næstformand for rytterkomitéen i Sønderborg) gav en præsentation af resultatstyringssystemet, som de rullede ud for første gang under deres ringridning i 2021.

Der blev stillet mange spørgsmål til programmet, og følgende opsummeres:

– Selve resultatdelen deles omkostningsfrit med alle interesserede foreninger.

– Sønderborg Ringridning vil gerne hjælpe med at afholde ”oplæringsmøde” for interesserede.

– Sønderborg Ringridning har indkøbt 24 tablets, og det overvejes pt., hvordan disse kan lånes ud til de mindre foreninger, uden at blive en udgift der alene afholdes af Sønderborg.

– Sønderborg Ringridning er glade for programmet, og videreudvikler løbende på det.

– Resultatstyringssystemet er et TILBUD.

8. EVENTUELT

Afslutningsvis rundede formanden af, og takkede alle for fremmødet. Hans Peter Lassen blev ønsket tillykke med valget som suppleant og Yvonne Appel med valget som revisor.

Der lød også en stor tak til Finn Gundersen for hans tid i bestyrelsen. Finn blev valgt ind i bestyrelsen i 2018, og har fra starten været ”arbejdende suppleant”, og har bidraget med sin viden, sit kendskab, holdninger og sit engagement, hvilket vi helt klart kommer vil komme til at savne. Finn fik overrakt en gavekurv som tak for hans arbejde i bestyrelsen.

De kendte datoer for ringridning i 2022 blev gennemgået.