Generalforsamling 2011

Referat af generalforsamling 1. februar 2011 på Agerskov Kro.

Der var mødt 51 frem til generalforsamlingen, hvilket var rigtig flot.

Kresten Appel blev valgt til ordstyrer.

I formandens beretning blev det nævnt at  bog nr. 33 var blevet lavet i samarbejde med Laila Lorensen, LL Grafisk i Rødekro og det var blevet et rigtig flot program, så vi håber på et godt samarbejde i mange år.

Der var fra foreningen en stor tak til de foreninger der havde afholdt vore kongeridninger.

De voksne blev afholdt i Kruså  med 28 deltagere og konge blev Carina Jessen, kronprins Torben Hansen og prins Henning Andersen. Der var 17 mandlige deltager og 11 kvindelige.

Børnenenes blev afholdt i Ribe med hele 14 deltagere og her var der lige fordelt med 7 af hver.  Konge blev Gitte Kjeldstrøm, kronprins Jette Kjeldstrøm og prins Janni Gammelgaard.

Børnekongeridning bliver i år afholdt i Lysabild og de voksnes i Gånsager

Der blev rettet en tak til Åbenrå for sponsoratet som var blevet omsat til et nyt kamera.

Kassereren fremlagde regnskabet, som sluttede med et lille overskud.

Begge dele blev enstemmigt vedtaget.

Under valg til bestyrelsen blev både Hans Jørgen Juhl og Anette Jessen genvalgt og Sanne Petersen blev valgt som afløser for Andreas Jensen som havde valgt at stoppe efter 33 år i bestyrelsen, suppleant Karl Chr. Petersen blev genvalgt og som revisor var der genvalg til Vagn Sørensen.

Under eventuelt blev der opfordret til at vi strammer lidt op på vores påklædning og bruger den sorte jakke mest muligt.

Prisen på ridekort blev diskuteret og der var mest stemning for at holde den på samme prist, det er dog frit for de enkelte foreninger at lade prisen stige, hvis der er behov for det.

Der var en opfordring fra Finn Kristensen til at forsøge at få kommunerne til at være sponsor, men det blev nævnt at der er rigtig stor forskel på als og resten af sønderjylland, hvor det er meget svært at få et samarbejde med kommunen. Det kunne også ses udfra at foreninger på als får et kommunalt tilskud hvorimod f.eks Rødekro skulle betale for at benytte pladsen

Der var en forespørgsel for reglerne for deltagelse i kongeridning og her blev det fremhævet at hvis man havde været konge ved et ringridning, hvor der stod en forening bag, var man kvalificeret. Denne regel stammer tilbage fra Jørgen Wolfs tid og føres stadig videre.

Der blev henstillet til at man i pausen beholder hestene på pladsen og ikke tager dem med over til trailerne, dette af hensyn til de børn der færdes på pladsen.

Der var også en henstilling til rytterne om at sidde ordentligt på hesten under optog, så det ser ordentligt ud for puplikum

Hary Clausen rettede en stor tak til Andreas Jensen for det store arbejde han havde gjort i så mange år, hvorefter han fik overrakt en kurv, som han dog skulle dele med Elna, da han altid har været flink til at dele arbejdet med hende.

Til slut blev listen over de forskellige ringridninger gennemgået og Andreas Jensen sluttede af med at takke for det store fremmøde og takkede bestyrelsen for godt samarbejde.

Referent Anette Jessen