Ringriderprogrammets Børnekonger

2023   Chrestine Schmidt

2022   Jonas Olesen

2019   Svend Aage Kjeldstrøm

2018    Jacob Petersen

2017     Jette Kjeldstrøm

2016     Jette Kjeldstrøm

2015     Line Schultz

2014    Louise Lauritzen

2013    Simon Markussen

2012    Claus Jacob Hissel

2011     Lasse Thomsen

2010    Gitte Kjeldstrøm

2009   Anette Bonnichsen

2008   Line Breum

2007   Carina Jessen

2006   Carina Jessen

2005   Charlott Andersen

2004   Carina Jessen

2003  Sabine Gundersen

2002    Lise Andresen