Generalforsamling 2018

Referat af generalforsamlingen den 6 Feb. 2018 på Hotel Kløver Es, Hellevad.

 

 1. Formand Tanja Olsen bød de 58 fremmødte velkommen, hvorefter Claus Hissel blev valgt til ordstyrer/dirigent.

 

 1. I formandens beretning blev året 2017 gennemgået. Det første bestyrelsen arbejdede med var at få Ringriderprogrammet samlet og gennemgået, inden det kunne blive sendt til tryk- for så at kunne få dem delt ud først/midt i april.

 

Da Programmet var på plads og udgivet, var vores første arrangement Kongeridningen for Børn, som sidste år blev afholdt i Nordborg d. 27 maj, med deltagelse af 10 forventningsfulde børneryttere. Denne dag var vejret med os- nok nærmet den bedste sommerdag af dem alle. Efter en god og spændende dyst i galgen, kunne vi kåre Jette Kjeldstrøm som årets børneringriderkonge, kronprins blev Svend Åge Kjeldstrøm og Prins blev Mads Peter Hissel.

Årets andet og sidste arrangement var kongeridningen for de voksne, som blev afholdt med det store ringridning i Tinglev d. 6 August. Denne dag var vejret også med os, og dysten blev afviklet i et fint tørt vejr. Til dette arrangement var der tilmeldt 27 voksne, hvilket var rigtig flot. Efter en meget spændende dyst, kunne vi kåre Carina Jessen som årets vinder af JydskeVestkystens kongeridning. Vivi Christensen blev kronprins og prins blev Jette Kjeldstrøm.

I forbindelse med afvikling af disse arrangementer skal der lyde en stor tak til Nordborg og Tinglev Ringriderforeninger for afholdelse, Til Ewers, Søberg VVS og JydskeVestkysten for sponsorater, en tak skal der rettes til Viola for at være behjælpelig med de flotte kranse og til de frivillige som hjælper os, så arrangementet kan blive afviklet.

Der kan samtidig oplyses at Kongeridning for de voksne i 2018 bliver afholdt sammen med Tumbøl Ringriderforening, og for børn sammen med Løjt Børneringridning.

 

For at en forening som vores kan bestå, er det for os vigtigt, at I også for betalt den opkrævning vi sender ud- Der bliver opfordret til at være opmærksom på denne opkrævning og på at den bliver betalt- vi i bestyrelsen bruger nemlig en del kræfter på at få pengene hjem, hvilket bestemt ikke burde være nødvendigt.

 

Sidste år i beretningen, kom der en opfordring til foreningerne om, at huske, at tænke på bredden og ikke kun på de dygtige ryttere, i form af at sætte en mindre ring i X-antal gange. I foreninger har virkelig gjort det godt det forgangne år. I skal have ros for både at tænke på hestene og rytterne, når der er blevet valgt at skære i antallet af gange eller reetablere pladsen.

 

I år vil jeg så gerne komme med en opfordring til jer rytterkammerater.

Facebook er godt, og skal ikke droppes, men kun opfordrer til, at der ikke bliver pisket alt for mange debatter i gang, som hverken gavner sporten eller foreningerne.

Derudover opfordres rytterne til at være mere tilfredse- her tænkes der specielt i forhold til de præmier man får.

Medlemmer i de forskellige bestyrelser gør et stort og hårdt arbejde for at få at nærmest alle ryttere kan få en præmie med hjem.  Derfor er det ikke nødvendigt at præmien kritiseres med det samme man modtager den- måske man i stedet skal tænke, at man kender en som kan bruge præmien, eller bruge den som præmie igen ved et privatringridning.

 

Tilslut lød der en stor tak til alle dem som bakker op om ringriderprogrammet. Både annoncører, jer som hjælper os ved vores arrangementer og jer som er behjælpelige med at levere resultater og billeder ind eller tage billeder som vi må bruge.

Derudover blev bestyrelsen takket for det gode arbejde i det forgange år.

 

Tak for 2017 håber at 2018 bliver mindst ligeså godt.

 

 1. Kasseren gennemgik Årets regnskab.

 

Foreningen havde i det forgangne år et overskud på                        8.619,87 kr.

 

Foreningens formue pr. 31.12.2017 er på                                               56.571,82 kr.

 

Der var ingen yderligere spørgsmål til formanden og kasseren, både formandens beretning og kasserens regnskab blev godkendt at de fremmødte.

 

 1. Valg til bestyrelsen.

På valg var Tanja Olsen, som modtog genvalg og blev valgt og Hary Clausen, som ikke modtog genvalg. Her blev Mette Junker forslået til bestyrelsen og blev valgt. Som suppleant blev Finn Gundersen valgt.

 1. Valg af revisor.

 

På valg var Mogens Andersen og han blev genvalgt.

 

 1. Under evt. var Heinrich Jürgensen fra det tyske mindretal og fortælle om et ”grænseoverskridende ringridning/samarbejde”. Der bliver arbejdet på at lave et samarbejde mellem Ringriderprogrammet og Tysk Ringriderkorps, hvor der så bliver søgt om at komme på Unesco’s Verdensarvs liste.

Formålet ved at komme på Unesco’s liste er at gøre opmærksom på sporten og vores landsdele. Hvis det skulle blive godkendt kunne det være spændende at arrangere et grænseoverskridende ringridning, med både Tysk og dansk deltagelse. Dette arbejdes der videre med det/de kommende år.

 

Der var under evt. en forespørgsel om: hvad er opskriften på at afholde et lille ringridning, som kører med overskud? Skal alle have præmier?

Da kom der flere ”forslag/ideer”

 

Gøre mere for børnene- selvom der mange steder bliver gjort meget.

 

Holde på bredden- evt. sætte præmien ned i toppen og tilgodese dem ned af i rækkerne.

 

Det er ikke de ”værdifulde” præmier de ”kongelige” går efter- ved vælge selv.

 

Præmierne er ikke problemet- det er at få folk i bestyrelsen/medhjælpere.

 

Et forslag lød på at sætte store sponsor skilte op over galgerne, og for de penge man fik ind der, kunne der købes præmier for.

 

En forening har fordelt indsamlingen ud over mange mennesker, så der var problemet ikke stort med at få samlet præmier ind.

 

Hos mange foreninger er der mange ikke ringridere i bestyrelsen, hvilket kan være et problem.

 

En anden forening syntes det var godt at have folk i bestyrelsen som ikke deltager i selve ringridningen, disse kan lave noget at arbejdet mens der bliver dystet i galgerne.

 

 

Som afslutning takkede Hans Jørgen, Hary Clausen for 32 års trotjeneste for ringriderprogrammet, som afskedsgave modtog Hary en gavekurv.

 

Formanden takkede af for i aften, med ønsket om en god ringridersæson og godt vejr i 2018 og på gensyn til generalforsamlingen 5 feb. 2019

 

 

Generalforsamling 2017

Referat af generalforsamlingen den 7 Februar 2017 på Hotel Kløver Es, Hellevad.

 

 1. Formand Tanja Olsen bød de 56 fremmødte velkommen, hvorefter Claus Hissel blev valgt til ordstyrer/dirigent.

 

 1. I formandens beretning blev der sendt en stor tak til Løjt Ringriderforening for afholdelse af Børnekongeringridning, hvor 20 børn deltog i dysten om de 7 præmier der kunne vindes. Efter et spændende ridt blev Jette Kjeldstrøm Konge, Svend Åge Kjeldstrøm Kronprins og Jakob Schmidt prins. Der var igen i år et samarbejde med Vedsted Rideudstyr, hvor alle børneryttere der tog ring 3-6-9 vandt et gavekort til deres forretning- også en tak til Vedsted Rideudstyr. Ligeledes lød der en stor tak til Toftlund ringriderforening for afholdelse af Jydskevestkystens Kongeridning for de voksne. Her deltog 26 ryttere og efter et meget spændende ridt kunne Jytte Breum kåres som årets konge, Annette Bonnichsen kronprins og Kurt Petersen prins. I forbindelse med begge kongeridninger skal der samtidig lyde en tak til Viola for bindning af kranse til de kongelige.

 

Til oplysning kan der nævnes at i år 2017 afholdes Børnekongeridning i Nordborg den 27 maj( en lørdag) og for de voksne bliver det afholdt i Tinglev den 6 August.

 

Ellers startede bestyrelsens år med at samle materiale til årets ringriderbog. I 2016 fik vi lavet en aftale med en ny trykker, som lovede en fin bog i god kvalitet, hvilket lykkedes, så der blev indgået en treårig aftale med denne trykker.

 

I efteråret havde vi i bestyrelsen evalueringsmøde, hvor årets der var gået blev drøftet. Sidste år blev det ønsket fra rytterne af kåringen/ give kranse til vestkystens konge skulle afvikles sammen med selve ringridningen, sluttede vi, at vi holder fast i at gøre dette efter omridningen. I det vi synes at vinderen fortjener opmærksomheden fra publikum og på dette tidspunkt er publikum stadig på pladsen.

Derudover aftalte vi at vi også ville arbejde videre med vores hjemmeside- for at sikre en mere stabil side- dette arbejder er vi næsten i hus med, og håber at I fremover oplever en mere stabil hjemmeside.

 

Efter evalueringsmødet er vi stødt på en udfordring- i vores samarbejde med jydske vestkysten..

 

Jydske har meddelt os at de fremover fjerner sponsorater mm medmindre man køber en ydelse hos dem. Her tænker Jydskevestrkysten på at vores program bliver trykt hos dem. Dog kan der stadig ske at de lokale afdelinger vil samarbejde, men centralt fra stopper de disse aftaler..

 

Idet vi inden denne meddelelse indgik en treårig kontrakt med vores nuværende Trykkeri, er dette ikke muligt for os.

 

Bestyrelsen er nu i gang med at undersøge mulighederne med lokale afdelinger, hvis dette ikke lykkes står vi med en ny udfordring.

Derfor synes jeg at vi i aften skal tage en snak om – Skal jydskevestkystens kongeridning fortsætte og måske hedde programmets kongeridning eller hvad siger I?

Skal vi hæve annoncepriserne for at kunne finansiere dette- eller hvad gør vi?

 

Til slut lød der en stor tak til medlemmerne af bestyrelsen for den store indsats i årets løb, tak til alle der hjælper os, tak til foreningerne for indlevering af resultater og til Leif for billeder, samt en stor tak til alle sponsorer.

 

 1. Kasseren ( Anette fremlægger regnskabet, da Sanne er bortrejst)

 

Regnskabet bliver gennemgået

 

Da regnskabet var gennemgået blev både formandens beretning samt regnskabet drøftet.

Under dette punkt blev der drøftet hvad vi kunne gøre med hensyn til vores kongeridning. Meddelelsen om at de ikke ville give sponsorater uden køb af en ydelse kom bagpå bestyrelsen, og da der var lavet en kontrakt med en trykker for tre år ville vi ikke gerne løbe fra dette.

 

Der kom nogle forslag op som blev drøftet..

 

Deltager: Mange ringridere har jydske, kunne man ikke ”pusse” nogle af disse kunder på jydske..

 

Deltager :Der ligger ikke fast hvem der skal være sponsor til kongeridningen- en ny kunne sagtens komme på tale

 

Bestyrelsen :Keld Søberg er i gang med at tale med Jydske om de vil være med til at sponsorer i de to år hvor vi stadig har en aftale med en anden trykker- der arbejdes stadig på sagen..

 

Deltager:  mener Jydske er en god eksponering- moåske man skulle betale sig ud af kontrakten ved trykkeren- derefter lave en aftale med jydske om en aftale i evt tre år med tryk samt sponsorater så dette er fastlagt.

 

Deltager: Der er lige nu penge på kontoen til at kunne betale trykkeren ud også tage jydske….

 

Deltager synes ikke vi skal løbe fra en aftale med trykkeren..

 

Deltager:  penge skal der ikke ses på- men disponering/eksponereing ag ringridersporten skal der ses på..

 

Keld Søberg/ Anette Jessen, dialogen med jydske er god- ingen sure miner…

 

Deltager.. pengepræmien kan måske blive mindre- rytteren får jo to præmier, og det er jo æren der tæller og komme på forsiden af programmet.

 

Bestyrelsen: Skal vi fortsætte med kongeridningen eller skal vi ikke?

 

Deltager: Der kunne også blive lavet om i præmierne, i stedet for at der er 7 præmier hos de voksne, så kun give konge, kronprins og prins præmie, men fortsætte med 7 præmier hos børnene som nu.

 

Deltager: Passe på ikke at skærer præmierne væk- så kan man risikere at deltager antallet falder ved denne konkurrence.

 

Forslag- hvis jydske vestkysten fortsætter- fortsætter vi som nu, hvis ikke halveres præmiesummen hos de voksne og navnet bliver ændret til ”Sønderjyllands Ringriderprogram”

 

Keld Søberg fortsætter med konstruktivt samarbejde med jydske om en mulig løsning.

 

Formandens beretning og kasserens beretning blev begge godkendt.

 

 1. Valg til Bestyrelsen.

På valg var Hans Jørgen Juhl, Anette Jessen, Sanne Petersen og Suppleant Mette Junker. Alle fire blev genvalgt.

 

 1. Valg af Revisor.

Der var genvalg af Vagn Sørensen.

 

 1. Eventuelt

Datoer for Ringridninger for år 2017 blev gennemgået.

 

Sluttede af med kaffe og lagkage, samt snak ved bordene.

 

Tak for i aften og på gensyn den 6 februar 2018.