Generalforsamling 2023

Referat af generalforsamling i Ringriderprogrammet tirsdag den 7. februar 2023

Der deltog 75 i generalforsamlingen.

  1. Velkomst ved formanden

Velkomst ved formanden, som kunne konstatere at vi havde rekord i antal deltager, rigtig flot.

Claus Hissel blev valgt til ordstyrer.

2. Formandens beretning

Ja så gik der endnu et år siden vi sidst holdt vores generalforsamling, og hvor er det hyggeligt at se at så mange af jer prioriterer at komme.

2022 var året hvor vi alle igen kunne komme afsted.

Efter generalforsamlingen gik vi i gang med at, få samlet og gennemgået programmet inden det sendes til Tryk for derefter, at få det revideret for fejl. Som noget nyt havde vi i 2022 besluttet, at foreningerne ikke skulle betale for deres annoncer i programmet, hvilket også betød at vi ikke delte programmer ud, men i stedet kunne interesserede købe det.

Vi havde forudbestilt 1500 programmer og kan konkludere at salget ikke har været så stort som det vi troede, eller som det vi plejer at dele ud. Vi har solgt ca 430 stk. Derfor vil programmet i år blive trykt i et mindre omfang i år hvilket så også betyder at prisen for jer der ønsker at købe vil stige.

Når programmet er på plads, ved vi, at sæsonen er lige om hjørnet og må sige at jeg sidste år var spændt på at se, hvad ”corona-pausen” havde gjort ved sporten.

 I samarbejde med Løgumkloster Ringriderforening, startede vi ud med, at holde Kongeridning for voksne. Det var en rigtig blæsende og kold dag – mindes ikke vi har holdt kongeridning i så megen blæst før. I alt deltog XX tidligere konger og efter omridning kunne vi kåre Torben Kaufmann som Konge, Annette Bonnichsen som Kronprins og Jette Kjeldstrøm som prins. Tak til Løgumkloster Ringriderforening og alle jer der trodsede blæsten og deltog.

I sidste halvdel af sæsonen hold vi, i samarbejde med Tinglev fælles ringriderforening kongeridning for børn. Ser altid frem til dette arrangement, da deltager altid udviser spænding og glæde. Og igen i år skuffede børnene og de unge mennesker heller ikke. Efter en lang og spændende dyst, kunne vi kåre Jonas Olesen som konge, Caroline Kolmos som Kronprins og Camilla Friss som prins. Vi havde sidste år valgt at belønne de børn der deltager i kongeridning, så ud over en rosette fik de også et gavekort på 100 kr. til Horze eller Land og Fritid. 

Her skal også lyde en stor tak til Tinglev fælles ringriderforening, alle børn og unge der deltog samt deres forældre for at bakke op om dette arrangement.

For at få flest mulige konger med til arrangementerne, startede vi sidste år med at kontakte foreningerne der annoncerer i programmet, for at vi resultatet på hjemmesiden. Hvilket jo er det der er ”adgangsgivende”/og vores styringsværktøj for at kunne deltage.

Dertil skal også siges, at for børnene da er en 1. placering, de steder hvor der ikke kåres en børnekonge også adgangsgivende.  

I denne sammenhæng kan jeg oplyse, at Kongeridning for voksne i år holdes sammen med Bylderup Bov Ringridning, og kongeridning for børn sammen med Toftlund Ringridning.

Sagde tidligere at jeg var spændt på at se, hvad ”corona-pausen” havde gjort ved sporten.

2022 er der afholdt 62 ringridninger. Synes det er rigtig flot at I som foreninger har holdt fast. Rytterantallet har dog de fleste steder været faldende i forhold til tidligere. Ved godt at coronaen har gjort at ryttere har haft tid til meget andet, men tænker også at det lige så meget kan skyldes naturlig afgang. Må jo erkende at de største aldersgrupper er dem over 50 år.

Ved at I foreninger gør hvad I kan for at få flere med. Synes det er dejligt at se at I tager initiativ, bl.a. i form af point-givning til børnene. Dog vil det være min opfordring og håb til, at vi stadig belønner børn og unge der ”rider efter reglerne”. Så galop-børn altid vinder ligegyldigt antal af ringe. Med det mener jeg, at hvis der kun ses på point så kan en der rider galop og fx tager 2 ringe og får 3 point = altså 6 point jo sagtens kan komme bag en der skridter og får 1 point eller traver og får 2 point.

For at holde det op mod de voksne, så ville I som forening jo heller ikke kåre en konge der havde redet i trav.    

Når det så er sagt, så tror jeg, at 2022 gav os en indikation af deltagerantallet fremadrettet. Håber ikke inflationen nu har gjort at vi udfordres igen, men det kan tiden jo kun vise.

Som tidligere år vil det være min opfordring til jer at få færdiggjort jeres annonce, da det er RIGTIG VIGTIG for os, at Sanne får jeres annonce i god tid. Vores håb er at, vi kan starte salg af programmet medio april.

Sidst men ikke mindst, skal der også lyde en stor tak for arbejdet i de forgangene år til bestyrelsen – I knokler og det er jeg jer taknemmelig for.

Derudover som dagsorden også viser, var dette min sidste beretning som formand for programmet. Jeg vil derfor gerne sige TAK for tiden – tak for snakkene rundt omkring – tak for tilliden og tak til alle jer, som bakker op om Ringriderprogrammet, det håber jeg I vil blive ved med. 

Under debatten blev det diskuteret hvordan man bedst håndterer reglerne for børn, når det er tilladt at ride i både skridt, trav og galop og hvordan pointene fordeles, så det ikke er muligt at få en børnekonge som udelukkende har taget ringene i skridt.

Det blev henstillet til at foreningerne håndhæver de regler de har, gerne gennem forriderne. Rytterne opfordres til at respektere forriderne, de forsøger at hjælpe med at overholde reglerne.

Der var en opfordring til at det skulle være muligt at ride igennem galgen i skridt og indstille ringen til om ridning både for dem der skal til kongeridning og alle andre omridninger.

3. Kassereren fremlægger regnskabet

Der er i 2022 modtaget et sponsorat på kr. 24.000 fra Christiansfeld Ringriderforening.

Regnskabet blev godkendt.

4. Valg til bestyrelsen

Der blev opstillet følgende tre personer til valget til bestyrelsen og opnåede de enkelte opnåede følgende stemmer:

Mette Junker                                            52 stemmer

Bjarne Petersen                                      37 stemmer

Dorthe Kjeldstrøm Thomsen              33 stemmer   

Dermed blev Bjarne og Mette valgt til bestyrelsen.

Valg til suppleant: Dorthe Kjeldstrøm Thomsen blev foreslået og valgt.

5. Valg af revisor

Vagn Sørensen var på valg og blev genvalgt.

6. Orientering fra Ringriderprogrammet om de nye regler vedr. registrering af heste der er samlet til arrangementer

Iflg. fødevarestyrelsen og Seges, skal alle hesteejere lave fortegnelse over hvilke arrangementer deres heste har deltaget i med angivelse af CHR på den plads arrangementet foregår på.

De foreninger der afholder arrangementer skal kunne fremvise en liste over deltagende heste og deres ID nummer.

Det uvisse var om fødevarestyrelsen kunne kræve at pladsen har et CHR nummer. De fleste ringriderpladser har et CHR nummer som kraft af landbrugsjord.

Fødevarestyrelsen har lovet at vende tilbage når de har en afklaring, så vil dette kunne læses på ringriderprogrammets hjemmeside.

Registrering kan foretages på en liste, på bagsiden af ridekort og evt. tilmeldingsappen som er udviklet af Sønderborg.

7. Eventuelt

Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer

Efter kaffen var der tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, de blev sendt på pension med følgende ord:

Hans Jørgen

Du var med til at lave grundlaget for Ringriderprogrammet i februar 1978, det vil sige du har været med til at lave 45 programmer, det er noget af en præstation.

Du har lagt et stort arbejde, specielt i at tegne annoncer til programmet, håber da du stadig vil give en hjælpende hånd med annoncerne.

Nu skal du jo ikke kun have roser, er faktisk lidt skuffet over dig, vi havde lavet en aftale om at vi ville gå på ”pension” samtidig, men så vælger du pludselig at forlade bestyrelsen og så endda midt i din valgperiode, det er ikke helt i orden.

Men på trods af det, skal du have tusind tak for kampen gennem årene, vi har haft rigtig mange gode timer sammen, det vil vi komme til at savne i bestyrelsen.

Vi har købt en lille gave til dig, som du kan hygge dig med, nu hvor du får god tid.

Tanja

Du blev valgt ind i bestyrelsen som suppleant i 2013 og i bestyrelsen i 2014 og formand fra 2015, har været med til at lave 10 programmer. Som du kunne høre var Hans Jørgen med til at lave 45 programmer, så det er jo dybest set slet ikke din tur til at forlade bestyrelsen endnu. Når det er sagt har vi stor forståelse for at det kan være svært at finde tid til bestyrelses arbejde med en travl hverdag, med arbejde, børn og fritidsinteresser.

Der skal lyde en stor tak til dig for det store arbejde du har lagt i Ringriderprogrammet, vi vil komme til at savne dine klare holdninger, vores gode diskussioner og din gode tilgang til arbejdet.

Vi har købt en lille gave til dig, du mangler jo et par år til at kunne få samme størrelse som Hans Jørgen.

Vi ønsker dig alt godt og er sikker på at vi stadig får nogle gode snakke, når vi mødes på ringriderpladserne.

Socialt arrangement for børn

Mette Junker fortalte om et børnearrangement og der blev delt invitationer ud.

Fælles møde afholdt for foreninger på Als

Bent Christensen fortalte om et fælles møde der var afholdt for foreninger på als, her var det aftalt at ryttergebyret skulle stige til kr. 100 af dem skal de kr. 20 gå til hjælpere. Det er endnu ikke besluttet om børnene skal ride gratis. Sønderborg er udenfor, da de vil kræve kr. 150 for ridekort

Gennemgang af kendte datoer for ringridninger i 2023

Kendte datoer blev gennemgået. Opfordring til at flere foreninger melder datoer ind på forhånd.