Generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling den 3. Februar 2015 på Agerskov Kro

 

1.

Formand Hans Jørgen Juhl bød de 54 fremmødte velkommen, hvorefter Kresten Appel blev valgt som ordstyrer.

 

2.

I formandens beretning blev der sendt en stor tak til Tinglev ringriderforening for afholdelse af Børnekongeridning, hvor der deltog 11 ryttere. Konge blev Louise Lauritzen, kronprins Jette Kjeldstrøm, og prins Oliver Schultz. Ligeledes lød der også en stor tak til Sydals ringriderforening for afholdelse af Jydske Vestkystenskongeridning. Her blev kongen blev Annette Bonnichsen, kronprins Line Breum Søberg og prins Torben Kaufmann.

 

Kongeridning for børn holdes i år i Rødekro og Jydske Vestkystenskongeridning holdes i Kliplev.

 

Der blev af formanden sendt en tak, for den hensyntagen der er blandt ryttere og samtidig også en opfordring til, at tage godt i mod nye ryttere, så de ikke oplever, at der ikke er plads til dem i galgerne.

 

3.

Kassereren gennemgik årets regnskab, der endte ud med et underskud på 1.053,98 kr.

Underskuddet skyldes, at foreningen har investeret i ny linse til kameraet og i et mobil højtaler/anlæg til brug ved kongeridning.

Samlet formue pr. 31.12.14 er på 47.023,32 kr.

 

Formandens beretning og kassererens regnskab blev godkendt.

 

4.

På valg til bestyrelsen var Sanne Petersen, Anette Jessen, Hans Jørgen Juhl og Mette Beyer (suppleant) alle fire ønskede og blev genvalgt.

 

5.

Der var ligeledes genvalg af revisor til Vagn Sørensen.

 

6.

Eventuelt.

Som noget nyt havde foreningen inviteret Jane Petersen, Teamleder fra Byg i Aabenraa kommune til, at orientere om de nye regler der er kommet vedr. opsætning af telte og andre transportable konstruktioner.

Jane fortalte om hvorfor der er kommet nye regler og hvordan man som forening kommer igennem denne proces.

Henvis til dias

 

Iver orienterede om hans statistiske beregning af det forgangne års ringridninger.

 

Sønderborg ringriderforening gør sig tanker om, hvor ringridning er om 5-10 år?

Emnet blev debatteret og det endte ud med, at der nedsættes et udvalg af repræsentanter fra Ringriderprogrammet og fra de tre store ringriderforeninger, Gråsten, Aabenraa og Sønderborg, hvor der skal snakkes muligheder og eventuelt tiltag.

 

Påklædning blandt de kvindelige ryttere blev ligeledes debatteret, da der ønskes mere ensartethed. Konklusionen blev, at der fremover i Ringriderprogrammet under Reglementeret påklædning kommer til at stå reglementeret påklædning er stævneskjorte/t-shirts.

 

Datoerne for de forskellige ringridninger gennemgået.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet med, at formanden sendte en tak til

– Jane Petersen fra Byg for indlægget

– Leif Larson for alle de flotte billeder han tager

–    Iver for statistik

–     og til foreningen for det gode samarbejde i det forgangene år.