Regler for Ringriderprogrammets Børnekongeridning

Regler for Børnekongeridning

1. Ansøgning om afholdelse sendes til et medlem af Ringriderprogrammets bestyrelse. Der må gerne søges flere år frem.

2. Det tilstræbes at afholdelsen fordeles over landsdelen, og veksler mellem pladeringe og almindelige ringe.

3. Børn der har været konge det foregående år kan deltage, også selvom de i mellemtiden er blevet 15 år og rider ved de voksne. Dog er kravet, at der skal stå en forening bag det ringridning, hvor den pågældende rytter er blevet konge.

4. Ringriderprogrammets bestyrelse fastsætter antallet af præmier ud fra antallet af deltager.

5. Der rides om en vandrepokal, æresbånd og krans til kongen. Kronprins og prins får begge et æresbånd og en krans.

6. Der uddeles rosetter med programmets logo og årstal til samtlige deltagere.

7. Alle deltagere er med i omridningen, uanset antal ringe på dagen.

8. Omridning skal så vidt mulig foregå i Ringriderprogrammets kongegalge og det tilstræbes at omridningen afholdes i pausen.

9. Ringriderprogrammet sørger for rosetter, æresbånd, kranse og pengepræmier.

10. Overligger til galge opbevares hos Sanne Petersen, Kirkebjergvej 22, Åbøl, 6520 Toftlund, tlf. 2724 5049, med hvem afhentning m.m. kan aftales.

11. Der skal være et bestyrelsesmedlem fra programmet til stede ved afholdelse, som samtidig har ansvar for fotograferingen.

Ovenstående er vedtaget på bestyrelsesmødet den 11. november 2003, og revideret den 6. oktober 2014.