Generalforsamling 2024

Referat af generalforsamling i Ringriderprogrammet tirsdag den 6. februar 2024. Der deltog 79 i generalforsamlingen.

1. Velkomst ved formanden

Velkomst ved formanden, som kunne konstatere at der atter var rekord i antal deltagere ved generalforsamlingen.

Lars Appel blev valgt som ordstyrer.

2. Formandens beretning

Så er der gået endnu 1 år siden, vi sidst var til generalforsamling. Det er dejligt at se så mange foreninger er præsenteret i aften.

Jeg vil gerne på ringriderprogrammets vegne, byde jer alle sammen velkommen til den årlige generalforsamling. Det første jeg vil starte med, er at bede forsamlingen om at rejse sig for de rytterkammerater der er gået bort i 2023 og mindes dem. Ære være deres minde.

Efter generalforsamlingen i bød på at vi skulle have en ny formand, da den tidligere formand fratrådte posten. Hvor jeg blev valgt som ny formand.

Eftergeneralforsamlingen gik vi i gang med at samle materiale til det kommende ringriderprogram. I 2023 besluttede vi igen at foreningerne ikke skulle betale for at have annoncer i med i programmet. Hvilket også betød at vi ikke delte programmer ud, men interesserede kunne købe det. Vi havde igen forudbestilt mindre antal programmer end i 2022, men igen i 2023 blev der solgt mindre end forventet. For2024 er vi ved at finde andre muligheder for mindre udgifter af ringriderprogrammet.

I 2023 var der 61 ringridninger der blev afholdt i løbet af sæsonen fordelt over hele Sønderjylland, hvilket vi må sige at være pænt repræsenteret for den sønderjyske ringridersport. Den første halvdel af sæsonen var det rigtig ringridervejr hvor den sidste halvdel af sæsonen var pænt våd.

I denne sammenhæng vil jeg gerne opfordre jer ryttere til at i ude i jeres lokale foreninger, giver en hjælpende hånd med i forbindelse med afholdelse af ringridning, da der altid er brug for ekstra hænder.

Antallet af ryttere i 2023, har sammenlignet med 2022 været nogenlunde det samme.

Jeg syntes egentligt at selvom vi afholder så mange ringridninger, har vi få uheld og at vi passer godt på hinanden. Store som små.

I samarbejde med Toftlund ringriderforening afholdt vi kongeridning for børn. Hvor kongen blev Christine Schmidt, kronprins Silje Brodersen og prins Mathilde Petersen. Sidste på sæsonen blev der afholdt kongeridning for de voksne i samarbejde med Bylderup Bov ringriderforening, hvor kongen blev Lotte Borchers, kronprins Vivi Christensen og prins Yvonne Appel. Der skal lyde en stor tak til de 2 foreninger for at holde kongeridningen for både børn og voksne.

I denne sammenhæng kan jeg oplyse at kongeridning for børn afholdes i år i Guderup og kongeridning for de voksne afholdes i Tinglev Fælles ringriderforening.

2023 var også året hvo vi stod overfor nye udfordringer, alle foreninger skulle registrere hver deltagende hest. Det må siges at dette forløb over alt forventning. Jeg vil opfordre alle ryttere til at opretholde den gode stemning hvad dette angår og komme til os i bestyrelsen i stedet for at skrive på de sociale medier hvis I oplever problemer eller har spørgsmål vedrørende dette.

Det var desværre også året hvor Karen Olesen stoppede Løjt Vestemark børneringridning efter 45 år. Man må sige at hvis det er en der har gjort et stort stykke arbejde for børnene, så er det Karen. Vi håber og tror at der findes nogen der vil videreføre børneringridning efter Karen.

En stor opfordring skal det lyde til alle forrider. Jeg synes vores sønderjyske ringriderregler skal håndhæves noget mere. Hvor især galoppen skal håndhæves noget mere. Hvor især galoppen skal håndhæves af alle forrider. Det gælder både børn og voksne.

Til alle jer der arrangerer private ringridninger, skal der lyde en opfordring til at der ikke bliver samlet præmier ind og søgt om tilskud. Da det er svært nok for de offentlige ringridninger at samle præmier ind.

Jeg håber vi ses til den kommende ringridersæson.

Jeg vil til slut takke bestyrelsen for vores gode samarbejde. Dette var min beretning om året der gik.

Beretningen blev godkendt.

3. Kasseren gennemgik regnskabet for 2023

Årets regnskab blev gennemgået, og endte med et underskud på 8.964,43 kr. Ringriderprogrammets formue pr. 31.12.2023 var på 67.617,27 kr.

Regnskabet blev godkendt.

4. Valg til bestyrelsen

Følgende var på valg

                Anette Jessen                     blev genvalgt

                Sanne Petersen                  blev genvalgt

                Hans Peter Lassen              blev genvalgt

Valg af suppleant

Dorthe Kjeldstrøm Thomsen ønskede ikke genvalg

Ole Olesen blev valgt som suppleant.

5. Valg af revisor

På valg var

                Yvonne Appel                     blev genvalgt.

6. Det fysiske ringriderprograms fremtid

Er behovet for et fysisk program stadig til stede eller er det nok med at man kan se det digitalt?

Dette punkt satte gang i debatten. Der var delte meninger om det var nødvendigt med et fysisk program, nogle mente at det var unødvendigt andre mente at vi skulle bibeholde det fysiske program.

Der blev debatteret forskellige tiltag som vi i Ringriderprogrammet kan i gå i tænkeboksen til at finde en løsning på. De tiltag der blev forslået var

– gå tilbage til at foreningerne skal betale for deres annoncer som før, for at begrænse underskuddet

– foreninger betaler for annoncer og de der interesseret i at købe ringriderprogrammet betaler selv for programmet

– om der skulle udsendes et spørgeskema til alle foreninger om hvor mange fysiske programmer de skulle bruge

– betale for brug af programmet på nettet

– betale for deltagelse i generalforsamlingen, for at dække udgiften til kaffe/kage

– der kom forslag om at alle foreninger skulle betale et fast beløb til ringriderprogrammet, og de der er interesseret i at købe et program, betaler selv for deres programmer, for at minimere underskuddet i foreningen.

Det blev pointeret, at der skal være mere plads til at skrive resultater i programmets dagbogsside.

Disse forslag vil blive drøftet i bestyrelsen inden det fysiske program kommer i trykken.

7. Eventuelt

Sanne startede med gennemgang af datoer for ringridningersæsonen 2024.

Derefter var ordet frit- der kunne debatteres men ikke tages nogle beslutninger.

Debatten startede med en af de punkter formanden havde med i beretningen. Punktet var galop kontra trav, både hos børn og voksne. Hvordan kan reglen med galop håndhæves og hvem skal hjælpe med at den bliver håndhævet?

Der blev debatteret om det var skriveren, forrideren, den forening der arrangerer ringridninger der skulle stå for at reglen blev håndhævet.

 • Skal der være to forrider pr galge for at håndhæve galoppen
 • Er det skriveren der skal bedømme om ringen er taget i trav eller galop
 • Droppe point for skridt, trav og galop, da de der galopperer stadig, kan komme bagest i gruppen
 • Såvel voksne som børn skal tage ringen i galop når man ligger i ”toppen”
 • Sure forældre når ”travbørn” kommer bag dem der galopperer
 • Sværere at finde forrider med alle de ting en forrider skal holde øje med
 • Nemmere at finde hjælpere hvis de ikke skal være ”dommere”
 • Alle i galgen skal være dommere
 • Hjælpe hinanden som rytterkammerater, sige tingene på en pæn måde og tage imod kritik på en ok måde, da dette vil gøre dagen bedre for alle
 • Færre og færre ryttere- passe på børn ikke bliver ”jaget” væk når de traver- det er stadig dem vi skal ”bygge” fremtiden på. Det er de unge og ældre man skal være mere striks hos
 • Ingen problemer/brokker sig ved børneringridning- hvorfor så brok ved alm. ringridning.
 • Voksne skal være i galop- og det er under de 24 gange dette skal håndhæves og ikke først ved omridningen.
 • Håber at der er plads til alle- uanset man ligger i toppen eller bunden- man skal huske fællesskabet.
 •   Skrives ned når ringen tages i trav
 • Snakken kommer på banen igen næste år til generalforsamlingen- foreningerne skal håndhæve reglerne
 • Formænd skal sige i velkomsten at ringen skal tages i galop og alle skal være med til at håndhæve dette.
 • Gammel regel skal findes frem- hvid pæl inden ringen og hvid pæl efter ringen
 • Ryttere i bunden ikke så vigtigt at ringen tages i galop der- det er toppen der skal være i fokus

Påklædningen blev kort nævnt og man skulle huske at være reglementeret påklædt- særligt huske sort jakke når det er kongeridning.

Fint at man rundt i foreningerne lader alle sætte højde ved omridning- ikke kun ved kongeridning.

Rytterfesten fik et klap, da det er et godt initiativ.

Der blev lavet kort reklame omkring den kommende børnekomsammen for alle ringriderbørn den 24. februar i Tinglev

Ordstyreren takkede forsamlingen for god ro og orden, og overlod ordet til formanden, som takkede af for i aften.

Derefter fik forsamlingen kaffe og snakken fortsatte rundt ved bordene.

Generalforsamling 2023

Referat af generalforsamling i Ringriderprogrammet tirsdag den 7. februar 2023

Der deltog 75 i generalforsamlingen.

 1. Velkomst ved formanden

Velkomst ved formanden, som kunne konstatere at vi havde rekord i antal deltager, rigtig flot.

Claus Hissel blev valgt til ordstyrer.

2. Formandens beretning

Ja så gik der endnu et år siden vi sidst holdt vores generalforsamling, og hvor er det hyggeligt at se at så mange af jer prioriterer at komme.

2022 var året hvor vi alle igen kunne komme afsted.

Efter generalforsamlingen gik vi i gang med at, få samlet og gennemgået programmet inden det sendes til Tryk for derefter, at få det revideret for fejl. Som noget nyt havde vi i 2022 besluttet, at foreningerne ikke skulle betale for deres annoncer i programmet, hvilket også betød at vi ikke delte programmer ud, men i stedet kunne interesserede købe det.

Vi havde forudbestilt 1500 programmer og kan konkludere at salget ikke har været så stort som det vi troede, eller som det vi plejer at dele ud. Vi har solgt ca 430 stk. Derfor vil programmet i år blive trykt i et mindre omfang i år hvilket så også betyder at prisen for jer der ønsker at købe vil stige.

Når programmet er på plads, ved vi, at sæsonen er lige om hjørnet og må sige at jeg sidste år var spændt på at se, hvad ”corona-pausen” havde gjort ved sporten.

 I samarbejde med Løgumkloster Ringriderforening, startede vi ud med, at holde Kongeridning for voksne. Det var en rigtig blæsende og kold dag – mindes ikke vi har holdt kongeridning i så megen blæst før. I alt deltog XX tidligere konger og efter omridning kunne vi kåre Torben Kaufmann som Konge, Annette Bonnichsen som Kronprins og Jette Kjeldstrøm som prins. Tak til Løgumkloster Ringriderforening og alle jer der trodsede blæsten og deltog.

I sidste halvdel af sæsonen hold vi, i samarbejde med Tinglev fælles ringriderforening kongeridning for børn. Ser altid frem til dette arrangement, da deltager altid udviser spænding og glæde. Og igen i år skuffede børnene og de unge mennesker heller ikke. Efter en lang og spændende dyst, kunne vi kåre Jonas Olesen som konge, Caroline Kolmos som Kronprins og Camilla Friss som prins. Vi havde sidste år valgt at belønne de børn der deltager i kongeridning, så ud over en rosette fik de også et gavekort på 100 kr. til Horze eller Land og Fritid. 

Her skal også lyde en stor tak til Tinglev fælles ringriderforening, alle børn og unge der deltog samt deres forældre for at bakke op om dette arrangement.

For at få flest mulige konger med til arrangementerne, startede vi sidste år med at kontakte foreningerne der annoncerer i programmet, for at vi resultatet på hjemmesiden. Hvilket jo er det der er ”adgangsgivende”/og vores styringsværktøj for at kunne deltage.

Dertil skal også siges, at for børnene da er en 1. placering, de steder hvor der ikke kåres en børnekonge også adgangsgivende.  

I denne sammenhæng kan jeg oplyse, at Kongeridning for voksne i år holdes sammen med Bylderup Bov Ringridning, og kongeridning for børn sammen med Toftlund Ringridning.

Sagde tidligere at jeg var spændt på at se, hvad ”corona-pausen” havde gjort ved sporten.

2022 er der afholdt 62 ringridninger. Synes det er rigtig flot at I som foreninger har holdt fast. Rytterantallet har dog de fleste steder været faldende i forhold til tidligere. Ved godt at coronaen har gjort at ryttere har haft tid til meget andet, men tænker også at det lige så meget kan skyldes naturlig afgang. Må jo erkende at de største aldersgrupper er dem over 50 år.

Ved at I foreninger gør hvad I kan for at få flere med. Synes det er dejligt at se at I tager initiativ, bl.a. i form af point-givning til børnene. Dog vil det være min opfordring og håb til, at vi stadig belønner børn og unge der ”rider efter reglerne”. Så galop-børn altid vinder ligegyldigt antal af ringe. Med det mener jeg, at hvis der kun ses på point så kan en der rider galop og fx tager 2 ringe og får 3 point = altså 6 point jo sagtens kan komme bag en der skridter og får 1 point eller traver og får 2 point.

For at holde det op mod de voksne, så ville I som forening jo heller ikke kåre en konge der havde redet i trav.    

Når det så er sagt, så tror jeg, at 2022 gav os en indikation af deltagerantallet fremadrettet. Håber ikke inflationen nu har gjort at vi udfordres igen, men det kan tiden jo kun vise.

Som tidligere år vil det være min opfordring til jer at få færdiggjort jeres annonce, da det er RIGTIG VIGTIG for os, at Sanne får jeres annonce i god tid. Vores håb er at, vi kan starte salg af programmet medio april.

Sidst men ikke mindst, skal der også lyde en stor tak for arbejdet i de forgangene år til bestyrelsen – I knokler og det er jeg jer taknemmelig for.

Derudover som dagsorden også viser, var dette min sidste beretning som formand for programmet. Jeg vil derfor gerne sige TAK for tiden – tak for snakkene rundt omkring – tak for tilliden og tak til alle jer, som bakker op om Ringriderprogrammet, det håber jeg I vil blive ved med. 

Under debatten blev det diskuteret hvordan man bedst håndterer reglerne for børn, når det er tilladt at ride i både skridt, trav og galop og hvordan pointene fordeles, så det ikke er muligt at få en børnekonge som udelukkende har taget ringene i skridt.

Det blev henstillet til at foreningerne håndhæver de regler de har, gerne gennem forriderne. Rytterne opfordres til at respektere forriderne, de forsøger at hjælpe med at overholde reglerne.

Der var en opfordring til at det skulle være muligt at ride igennem galgen i skridt og indstille ringen til om ridning både for dem der skal til kongeridning og alle andre omridninger.

3. Kassereren fremlægger regnskabet

Der er i 2022 modtaget et sponsorat på kr. 24.000 fra Christiansfeld Ringriderforening.

Regnskabet blev godkendt.

4. Valg til bestyrelsen

Der blev opstillet følgende tre personer til valget til bestyrelsen og opnåede de enkelte opnåede følgende stemmer:

Mette Junker                                            52 stemmer

Bjarne Petersen                                      37 stemmer

Dorthe Kjeldstrøm Thomsen              33 stemmer   

Dermed blev Bjarne og Mette valgt til bestyrelsen.

Valg til suppleant: Dorthe Kjeldstrøm Thomsen blev foreslået og valgt.

5. Valg af revisor

Vagn Sørensen var på valg og blev genvalgt.

6. Orientering fra Ringriderprogrammet om de nye regler vedr. registrering af heste der er samlet til arrangementer

Iflg. fødevarestyrelsen og Seges, skal alle hesteejere lave fortegnelse over hvilke arrangementer deres heste har deltaget i med angivelse af CHR på den plads arrangementet foregår på.

De foreninger der afholder arrangementer skal kunne fremvise en liste over deltagende heste og deres ID nummer.

Det uvisse var om fødevarestyrelsen kunne kræve at pladsen har et CHR nummer. De fleste ringriderpladser har et CHR nummer som kraft af landbrugsjord.

Fødevarestyrelsen har lovet at vende tilbage når de har en afklaring, så vil dette kunne læses på ringriderprogrammets hjemmeside.

Registrering kan foretages på en liste, på bagsiden af ridekort og evt. tilmeldingsappen som er udviklet af Sønderborg.

7. Eventuelt

Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer

Efter kaffen var der tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, de blev sendt på pension med følgende ord:

Hans Jørgen

Du var med til at lave grundlaget for Ringriderprogrammet i februar 1978, det vil sige du har været med til at lave 45 programmer, det er noget af en præstation.

Du har lagt et stort arbejde, specielt i at tegne annoncer til programmet, håber da du stadig vil give en hjælpende hånd med annoncerne.

Nu skal du jo ikke kun have roser, er faktisk lidt skuffet over dig, vi havde lavet en aftale om at vi ville gå på ”pension” samtidig, men så vælger du pludselig at forlade bestyrelsen og så endda midt i din valgperiode, det er ikke helt i orden.

Men på trods af det, skal du have tusind tak for kampen gennem årene, vi har haft rigtig mange gode timer sammen, det vil vi komme til at savne i bestyrelsen.

Vi har købt en lille gave til dig, som du kan hygge dig med, nu hvor du får god tid.

Tanja

Du blev valgt ind i bestyrelsen som suppleant i 2013 og i bestyrelsen i 2014 og formand fra 2015, har været med til at lave 10 programmer. Som du kunne høre var Hans Jørgen med til at lave 45 programmer, så det er jo dybest set slet ikke din tur til at forlade bestyrelsen endnu. Når det er sagt har vi stor forståelse for at det kan være svært at finde tid til bestyrelses arbejde med en travl hverdag, med arbejde, børn og fritidsinteresser.

Der skal lyde en stor tak til dig for det store arbejde du har lagt i Ringriderprogrammet, vi vil komme til at savne dine klare holdninger, vores gode diskussioner og din gode tilgang til arbejdet.

Vi har købt en lille gave til dig, du mangler jo et par år til at kunne få samme størrelse som Hans Jørgen.

Vi ønsker dig alt godt og er sikker på at vi stadig får nogle gode snakke, når vi mødes på ringriderpladserne.

Socialt arrangement for børn

Mette Junker fortalte om et børnearrangement og der blev delt invitationer ud.

Fælles møde afholdt for foreninger på Als

Bent Christensen fortalte om et fælles møde der var afholdt for foreninger på als, her var det aftalt at ryttergebyret skulle stige til kr. 100 af dem skal de kr. 20 gå til hjælpere. Det er endnu ikke besluttet om børnene skal ride gratis. Sønderborg er udenfor, da de vil kræve kr. 150 for ridekort

Gennemgang af kendte datoer for ringridninger i 2023

Kendte datoer blev gennemgået. Opfordring til at flere foreninger melder datoer ind på forhånd.

Generalforsamling 2022

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I RINGRIDERPROGRAMMET DEN 1. FEBRUAR 2022

1. VELKOMST VED FORMANDEN OG VALG AF DIRIGENT

Formand Tanja Olesen bød forsamlingen velkommen, og Claus Hissel blev valgt som dirigent. Der var mødt 56 op til generalforsamlingen.

2. FORMANDENS BERETNING

”Normalt ville jeg starte min beretning med at sige, ja så gik der endnu et år. Men nej der er nu gået to år siden vi sidst holdt generalforsamling, og hvor er det dejligt at se jer igen.

Men når det så er sagt, så startede 2020 på ganske normal vis, efter vores generalforsamling gik vi i gang med at, så samlet og gennemgået programmet inden den sendes til trykker, for derefter at det de revideret for fejl og sidst men ikke mindst, at få dem delt ud.

Når alt det er på plads, ved vi, at sæsonen er lige om hjørnet, eller det vil sige at det troede vi. Vi nåede lige at få programmerne delt ud inden, at vi måtte konstatere at ringridning, hvor alle frit kunne deltage, ikke var muligt, pga. de mange restriktioner covid-19 havde med sig. Som jeg mindes, blev der kun afholdt enkelte åbne ringridninger, på privat grund, hvor der stod en forening bag. Da alle ryttere ikke har haft mulighed for at deltage ved disse, besluttede vi i bestyrelsen, at disse ikke ville være ”adgangsgivende” til programmets kongeridninger. Da vi pga. covid-19 heller ikke nåede og få afholdt vores arrangementer, som efter daværende plan, skulle have været holdt i Løgumkloster for de voksne og i Frørup for børnene, vil alle konger fra 2019, sammen med kongerne fra 2021 være kvalificeret til kongeridning i 2022, hvis de vel og mærket fremgår af ringriderprogrammets kongeliste.

I denne sammenhæng kan jeg oplyse, at kongeridning for de voksne i år afholdes sammen med Løgumkloster Ringriderforening, hvorimod vi stadig mangler en forening der kunne tænke sig at holde kongeridning for børn.

Jeg sagde også dette tilbage i 2019, men jeg synes alligevel lige, at jeg vil nævne det igen. Det er endnu ikke lykkedes os at finde en ny sponsor til kongeridningerne, hvorfor vi fortsætter med vores nye måde og fordele præmierne på, hvilket betyder at der kun er præmie til konge, kronprins og prins.

Sæsonen i 2021 tegnede sig heller ikke lys. Vi vidste ikke hvor vi stod og om det overhovedet blev muligt at afholde ringridninger. I bestyrelsen valgte vi derfor ikke at trykke et program. Vi var enige om, at det ville være forkert af os at opkræve for annoncer, når vi ikke vidste om det overhovedet bille blive muligt at samles. I stedet valgte vi at, hvis det blev muligt for foreninger at holder ringridning, kunne man sende annoncen til programmet, og så ville vi reklamere for det på hjemmesiden. Og heldigvis for sporten, så blev det muligt for de foreninger der ønskede det, at afholde deres ringridning.

Tænker at i som ryttere har været glade for at få muligheden ”for at komme i gang igen”. Jeg tænker også, at vi nok selv kan være med til at afgøre om ringridning skal blive med at bestå. Jeg siger dette, da jeg ved et af de afholdte ringridninger fik denne melding: Rytterne gør alligevel hvad de selv vil. Jeg håber ikke, at det er sådan bestyrelsesmedlemmerne ser på os, rundt omkring på ringriderpladserne, for hvis det er det, så kan jeg godt forstå at det er svært at få nye kræfter ind i bestyrelserne. Så mit håb og min opfordring til jer er: Behandl nu hinanden ordentlig og prøv og respekter de regler der fra foreningens side er sat op. Det kan være de helt små regler som f.eks. bare at man parkerer et bestemt sted – og ikke lige der hvor man selv synes det er bedst.

Vi ved godt, at nogen foreninger kæmper med at få en bestyrelse til at bestå. Det kan være rigtig svært at finde nye medlemmer, det oplever vi også her i bestyrelsen, så skulle nogen af jer sidde og tænke: det der program arbejde, det kunne jeg måske godt tænke mig at være en del af, men ikke lige i år, så kom endelig og sig det til os.

Men til de af jer der allerede nu ved, at i holder ringridning i 2022, vil det stadig være min opfordring, at i får færdiggjort jeres annonce, da det er rigtig vigtigt for os, at Sanne får jeres annonce i god tid. Vores håb er, at vi kan starte salg af programmet medio april.

Vi har i det forgangne år tænke tingene lidt igennem. Vi fandt ud af, at annoncering/reklamering via vores hjemmeside fungerede. Derfor tog vi også snakken om vi evt. kunne gøre noget smartere. Et af punkterne vi har vendt, er om det fysiske program kunne undværes, så vi kun har et eksemplar på hjemmesiden. Dette skyldes at vi hvert år har rigtig mange programmer i overskud. Vi blev enige om, at det nok ikke ville blive modtaget særlig godt, så den idé droppede vi. Men for at blive mere præcise i vores oplag af programmer, har vi valgt en ny form i år. Programmet vil stadig blive trykt som en lille bog, men fremadrettet vil foreninger ikke skulle betale for annoncen, i stedet skal rytterne og andre der ønsker et fysisk program selv købe denne ved et medlem af bestyrelsen. Dette vil Sanne fortælle mere om senere.

Sidst men ikke mindst, skal der også lyde en stor tak for arbejdet i de forgangne år til bestyrelsen – i knokler og det er jeg jer taknemmelig for. I samme forbindelse også en tak til alle jer, som bakker op om ringriderprogrammet.”

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning, som blev godkendt.

3. KASSERERENS REGNSKABER

Ringriderprogrammet kom ud af 2020 med et overskud på 3.336,09 kroner, og havde pr. 31/12-2020 en formue på 66.226,28 kroner.

2021 var et specielt år, og ringriderprogrammet kom ud med et overskud på 48.682,02 kroner. Dette skyldes, at ringriderprogrammet fik 50.000 kroner i fondsmidler til udvikling af et resultatsystem. Formuen pr. 31/12-2021 var derfor 114.908,30 kroner.

Kommentarer til regnskaberne:

– Forslag om at overskuddet fra ringriderprogrammet blev brugt på en rytterfest.

– Forslag om at man tilgodeser børnene til kongeridning med flere pengepræmier.

Bestyrelsens kommentarer:

– Overskuddet er særligt i 2021, fordi ringriderprogrammet har modtaget økonomisk støtte. De 50.000 kroner er øremærket et givent projekt, som bliver uddybet senere under punkt 7.

– Der ønskes i ringriderprogrammet et overskud, der kan dække x antal års trykning af programmet, uden at vi har indtægter.

– Der kan med fordel kigges på, om projekter som f.eks. Løjt Børneringridning skal have mere økonomisk støtte, da det er bestyrelsens ønske at det netop er denne målgruppe der skal have gavn af eventuelle økonomiske midler.

Kassererens regnskaber blev godkendt.

4. VALG TIL BESTYRELSEN

FØLGENDE ER PÅ VALG:

ANETTE JESSEN (MODTAGER GENVALG)                     Blev genvalgt

HANS JØRGEN JUHL (MODTAGER GENVALG)             Blev genvalgt.

SANNE SCHRØDER HANSEN (MODTAGER GENVALG)   Blev genvalgt.

SUPPLEANT:

FINN GUNDERSEN (MODTAGER IKKE GENVALG)

Bestyrelsen foreslog Hans Peter Lassen. Der kom ikke andre forslag, og Hans Peter Lassen blev valgt som suppleant.

5. VALG AF REVISOR

PÅ VALG ER: MOGENS ANDERSEN (MODTAGER IKKE GENVALG)

Følgende blev foreslået:

– Sten Thomsen

– Yvonne Appel

– Hary Clausen

Efter afstemning blev Yvonne Appel valgt som revisor.

6. NYT OMKRING RINGRIDEPROGRAMMET

Som Tanja nævnte i sin beretning, så vil annonceringen i ringriderprogrammet ikke medføre nogen udgift. Derimod skal de ryttere der ønsker et fysisk program købe denne ved et bestyrelsesmedlem for 20 kroner.

7. PRÆSENTATION AF FONDSMIDLER OG NYT RESULTATSTYRINGSSYSTEM

v/ Andreas Carstensen (formand for Hellevad Ringriderforening) og Johan Clausen (Næstformand i rytterkomitéen i Sønderborg).

Andreas Carstensen fortalte om, hvorfor der er blevet søgt midler fra Norlys Fonden. Ønsket er at skabe et resultatstyringssystem, som skal gøre vores sport og tradition mere publikumsvenligt.

Efter at have modtaget tilsagn om 50.000 kroner til udviklingen, fandt man imidlertid ud af, at Sønderborg Ringridning faktisk var en del skridt foran i selvsamme proces. Derfor ønsker bestyrelsen og Andreas Carstensen at bidrage med 50.000 kroner til udviklingen af det system, som Sønderborg Ringridning allerede har bygget op, da udgangspunktet egentlig er helt det samme.

Johan Clausen (næstformand for rytterkomitéen i Sønderborg) gav en præsentation af resultatstyringssystemet, som de rullede ud for første gang under deres ringridning i 2021.

Der blev stillet mange spørgsmål til programmet, og følgende opsummeres:

– Selve resultatdelen deles omkostningsfrit med alle interesserede foreninger.

– Sønderborg Ringridning vil gerne hjælpe med at afholde ”oplæringsmøde” for interesserede.

– Sønderborg Ringridning har indkøbt 24 tablets, og det overvejes pt., hvordan disse kan lånes ud til de mindre foreninger, uden at blive en udgift der alene afholdes af Sønderborg.

– Sønderborg Ringridning er glade for programmet, og videreudvikler løbende på det.

– Resultatstyringssystemet er et TILBUD.

8. EVENTUELT

Afslutningsvis rundede formanden af, og takkede alle for fremmødet. Hans Peter Lassen blev ønsket tillykke med valget som suppleant og Yvonne Appel med valget som revisor.

Der lød også en stor tak til Finn Gundersen for hans tid i bestyrelsen. Finn blev valgt ind i bestyrelsen i 2018, og har fra starten været ”arbejdende suppleant”, og har bidraget med sin viden, sit kendskab, holdninger og sit engagement, hvilket vi helt klart kommer vil komme til at savne. Finn fik overrakt en gavekurv som tak for hans arbejde i bestyrelsen.

De kendte datoer for ringridning i 2022 blev gennemgået.

Generalforsamling 2020

Referat af generalforsamling på Røde-Kro den 4. februar 2020

 

 1. Velkomst ved formand og valg af ordstyrer

Formand Tanja Olesen bød velkommen til de 56 fremmødte, og Claus Hissel blev valgt som ordstyrer.

 

 1. Formandens beretning

I 2019 startede året ligesom det plejer, med at få samlet og gennemgået grogrammet inden det kunne sendes til tryk. Herefter kunne vi få det tjekket igennem for fejl og sidst men ikke mindst få dem delt ud.

I 2019 lå vi tidligt ud med børnekongeridning i Tønder. Det var en kold og blæsende dag, men ikke desto mindre mødte 11 forventningsfulde og spændte børn op til vores arrangement, og efter en spændende dyst kunne vi kåre Svend Aage Kjeldstrøm som årets Børnekonge, Lea Schulz som kronprins og Jacob Schmidt som prins. Derudover var der også placering til Louise Bonnichsen, Jonas Olesen, Sofie Petersen og Christian M. Brink. Vi havde gentaget samarbejdet med Horze Sydjylland og Land & Fritid og uddelte gavekort på 100 kr. til alle børneryttere der tog ring nr. 3-6-9.

Kongeridning for de voksne blev i 2019 afholdt i forbindelse med Over Jerstal Ringriderforenings 110 års jubilæum. Som noget nyt stod Ringriderprogrammet alene som sponsor, da vores mangeårige sponsor Jydske Vestkysten ophørte. Det betød at der for de voksne kun var præmier til de tre bedste, nemlig konge, kronprins og prins. Vejret var med os, for hvor sæsonen stod i blæstens tegn, så var der i Over Jerstal solskinsvejr. 28 ryttere var tilmeldt dysten, hvilket må siges at være rigtig flot. Efter en flot og spændende dyst kunne vi kåre Jacob Petersen som Ringriderprogrammets Konge og Hans Nicolaisen som kronprins og Anette Bonnichsen som prins. For dem der ikke var i Over Jerstal kan vi fortælle, at vi havde valgt at sætte ”overliggeren” på jorden mellem de to kongegalger, hvilket vi synes fungerede rigtig godt.

I forbindelse med vores to afholdte arrangementer, skal der lyde en stor tak til Tønder Ringriderkorps og Over Jerstal Ringriderforening for samarbejdet omkring afholdelsen af vores kongeridninger. Derudover skal der også lyde en stor tak til Viola Schulz for at være behjælpelig med at levere de flotte kranse, samt tak til alle de frivillige der hjælper os. Desuden skal der også lyde en stor tak til JL Skilte i Toftlund for sponsorering af Ringriderprogrammets nye overligger.

I den sammenhæng kan jeg oplyse, at Kongeridning for voksne i år afholdes i samarbejde med Løgumkloster Ringriderforening og Kongeridning for børn afholdes sammen med Christiansfeld-Frørup Ringriderforening. Da det endnu ikke er lykkedes at finde en ny sponsor, fortsætter vi som sidste år, med tre præmier hos de voksne og max 7 præmier hos børnene.

Vi bruger i forbindelse med kongeridningerne rigtig meget tid på at finde ud af, hvem der kan deltage. For at lette dette arbejde, har vi i bestyrelsen besluttet, af for at man kan deltage i kongeridningen, så skal den forening hvor man er blevet konge have en annonce i ringriderprogrammet OG kongen skal fremgå af resultatlisten bagerst i programmet. På den måde sikrer vi, at dem der bidrager til programmet også er dem der kan få deres konge med i dysten.

 

Som noget nyt i år, har vi i bestyrelsen valgt, selv at stå for den grafiske opsætning af det kommende ringriderprogram. Vores opfordring til Jer er derfor, at I får færdiggjort jeres annoncer i god tid. Det er nemlig rigtig vigtigt for os, at i overholder deadline for aflevering af annoncerne, så vi har materialet senest til vores generalforsamling. Det er udelukkende for, at vi har den nødvendige tid til at sætte det sammen, og så vi kan få programmet ud til Jer i god tid inden sæsonstart.

Vi skal aflevere materiale til tryk den 21. februar, og vi har derfor brug for, at ALLE annoncer er indsendt senest fredag den 14. februar.

 

Igen i år, er vi nød til at komme med det samme budskab som tidligere år. For at vi kan have en forening som vores, er det vigtigt for os, at foreningerne får betalt deres regning. Så ligesom sidste år, vil jeg gerne opfordre til, at foreningerne bliver opmærksom på opkrævningen der kommer i forbindelse med uddelingen af ringriderprogrammerne. Vi bruger en hel del tid på at følge op på manglende betalinger, og vi har derfor set os nødsaget til at lave følgende regler, hvis ikke foreningerne betaler sin regning: Man vil ud over det skyldige beløb blive pålagt at betale et rykkergebyr + betaling forud for det kommende år. Gør man ikke det, kan foreningen ikke få sin annonce med i programmet.

Der skal dog også lyde en stor ros til de foreninger, der betalte deres regning allerede før programmerne var delt ud.

 

Til sidst vil vi gerne takke alle Jer, som bakker op om Ringriderprogrammet. Både annoncører, jer som hjælper til vores arrangementer og Jer som er behjælpelige med at levere resultater og billeder fra sæsonens ringridninger. Derudover skal den største tak lyde til bestyrelsen for det store arbejde i har ydet i det forgangne år – i knokler og det er jeg taknemmelig for.

Så tak for 2019, jeg håber 2020 bliver mindst ligeså godt.

 

 1. Kassererens regnskab

I 2019 havde vi indtægter for 52.118,50 kroner og udgifter for 50.859,50 kroner. Det betød et overskud på 1.259 kroner. Formuen pr. 31.12.2019 lød på 62.890,19 kroner. Alle pengene stod i Nordea.

Der blev stillet spørgsmål til to poster:

Diverse indtægter på 9.750 kroner: Ringriderprogrammet har modtaget et sponsorat i forbindelse med indkøbet af et nyt kamera.

Investeringer på 8.633,80 kroner: Ringriderprogrammet har som nævnt investeret i et nyt kamera, men pengene hertil er modtaget som et sponsorat.

 

 1. Valg til bestyrelsen

Følgende var på valg: Tanja Olesen og Mette Beyer Junker. Begge modtog genvalg og blev genvalgt.

Valg af suppleant, her var Finn Gundersen på valg og han modtog genvalg.

 1. Valg af revisor

Mogens Andersen var på valg og modtog genvalg.

 

 1. Eventuelt

– Der blev ytret ønske om, at foreningerne laver ens regler for, om der må sættes højde ved kongeomridning såvel som ved det øvrige omridning, således at det er ens for alle uanset antal ringe.

– Augustenborg Ringriderforening fortalte om deres besøg af Ole Henriksen i 2019. Der blev lavet en udsendelse, som blev vist i fjernsynet, og som gav sporten lidt landsdækkende reklame.

– Over Jerstal Ringriderforening takkede bestyrelsen for samarbejdet omkring kongeridningen i 2019, og opfordrede andre foreninger til at støtte op, og byde ind i forhold til afholdelsen.

– Ringriderprogrammets bestyrelse opfordrer til, at de foreninger der får tildelt kongeridningen er opmærksom på, at det kan være nødvendigt at ændre i tidsplanen, da arrangementerne hurtigt kan skubbe tidsplanen.

– Afslutningsvis blev alle de kendte datoer for sæsonens ringridninger gennemgået, og formanden takkede endnu engang for fremmødet, og ønskede alle en god ringridersæson.

Generalforsamling 2019

Referat af generalforsamlingen den 5. februar 2019 på Hotel Kløver Es, Hellevad.

 1. Formand Tanja Olsen bød de 53 fremmødte velkommen, hvorefter Claus Hissel blev valgt til ordstyrer/dirigent.
 2. I formandens beretning blev ringrideråret 2018 gennemgået.  Det første bestyrelsen arbejdede med var at få annoncerne til programmet indsamlet, sendt til grafikeren, set det igennem for fejl og mangler inden det endelige program kunne sendes til trykkeren og deles ud til foreningerne.

Når alt dette er på plads og programmet er udgivet, står sæsonen for døren. Vores første arrangement i 2018 var kongeridning for de voksne. Dette fandt sted sammen med Tumbøl ringridning den 16. juni. Hele 25 konger fra 2017 havde tilmeldt sig dysten, og efter en spændende dyst- hvor vejrguderne ikke just var med os- kunne vi kåre Carina Jessen som JydskeVestkysten konge. Anette Bonnichsen blev kronprins og Line Breum prins.

Årets andet arrangement var kongeridning for børn. Da tog vi en tur til Løjt Vestermark Børneringridning den 4. august, som denne dag have 40-års jubilæum. Til dysten var der tilmeldt 18 børn, som havde været konge i 2017. I modsætning til da dysten blev afviklet hos de voksne, havde vi i den dag det fineste vejr. Efter en spændende og flot dyst i galgen kunne vi kåre Jakob Petersen som årets vinder af Ringriderprogrammets Børnekongeridning. Kronprins blev Mia Lauritsen og prins blev Line Olesen.

I forbindelse med de afholdte arrangementer skal der lyder er stor tak til Tumbøl Ringriderforening, Løjt Vestermark Børneringridning for afholdelsen. Også en stor tak til  Brødr. Ewers, VVS Søberg samt Jydske Vestkysten for sponsorater og tak til Viola for at binde de flotte kranse til begge vores arrangementer, og ikke mindst tak til alle de frivillige som tager sig tid til at hjælpe med afvikling.

I 2019 afholdes Ringriderprogrammets Børnekongeridning i samarbejde med Tønder Ringriderforening den 11. maj 2019 og Kongeridning for de voksne finder sted sammen med Over Jerstal Ringriderforening den 23. juni 2019.

For at Ringriderprogrammet kan bestå, opfordrer vi jer- ligesom sidste år – til at være opmærksom på opkrævningen der bliver sendt ud i forbindelse med programmet – vi har lige modtaget den sidste betaling for sidste års annonce. Hvis der er ændringer i en mailadresse hvor regningen skal sendes til vil vi meget gerne have besked om dette- det gør vores arbejde lidt lettere – og det er ikke så krævende, som den tid vi bruger nu til at få rykkere sendt ud.

En anden ting vi i Ringriderprogrammet har fokus på er, at det er sidste år vi har kontrakt med Top Tryk (dem der trykker det nuværende program). JydskeVestkysten har tidligere meddelt os, at hvis de skulle fortsætte som sponsor forventede de at vi ville få programmet trykt hos dem. Vi forhandler i øjeblikket med Jydske Vestkysten om trykning og sponsorat til kongeridningerne, men vi kender på nuværende tidspunkt ikke udfaldet af dette. Hvis vi ikke kan nå til enighed med dem, vil bestyrelsen arbejde videre med en anden/andre løsninger, så afholdelsen af kongeridningerne kan fortsætte.

I beretningen sidste år blev foreningerne rost for at tage hensyn til heste og rytter, ved at reducere antallet af gange der blev redet, på grund af de store mængder vand der ødelagde  banerne. Opfordringen i år er, om foreningerne ikke vil binde ringlåssnoren fast til galgen/galgesnoren. Der har været nogle situationer i 2018 hvor ”hejseren” er dejset om- ikke at dette vil forhindre ulykker, men det kunne måske mindske dem hvis snoren er bundet fast.

Sidst men ikke mindst takkes alle jer der bakker op om Ringriderprogrammet. Både jer som annoncerer i programmet, jer som hjælper til ved vores arrangementer, jer som er behjælpelige med at leverer resultater og sende billeder ind eller tager billeder som vi må bruge. Tak til bestyrelsen for det arbejde i lægger i programmet- I knokler- tak for det.

Tak for 2018- håber at 2019 bliver et ligeså godt år.

 1. Kassereren gennemgik årets regnskab.

Ringriderprogrammet havde i det foregående år et overskud på 5.171,37 kroner.

Foreningens formue pr. 31.12.2018 lyder på 61.743,19 kroner.

Der var ingen yderligere spørgsmål til formanden og kassereren. Begge beretninger blev godkendt af de fremmødte.

 1. Valg til bestyrelsen.

På valg var Annette Jessen, Hans Jørgen Juhl og Sanne Petersen, som alle modtog genvalg og alle blev valgt. Finn Gundersen var på valg som suppleant, han modtog også genvalg og blev valgt.

 1. Valg af Revisor.

Vagn Sørensen var på valg og modtog genvalg- han blev valgt.

 1. Der blev spurgt om hvordan stemningen var for at fortsætte med Kongeridningen, både hos de voksne og hos børnene, selvom der eventuelt blev skåret ned i antal af præmier, eksempelvis at der kun er præmier til de 3 bedste i stedet for de 7 bedste. Den umiddelbare stemning var at det ikke var præmien og dens størrelse der havde betydning- det var mere titlen som var den vigtige del.

-Hvis der skulle komme en ny sponsor, er det skiltet der bliver ændret og ikke æren af at vinde kongeridningen.

-Æren/titlerne er det vigtigste ikke præmien.

-Hvis der mangler penge til præmier, kunne man eventuelt sætte annoncepriserne op, så var der flere penge at gøre godt med.

Der blev spurgt om man kunne sætte datoer for næste års ringridninger med i årets ringriderprogram, da dette kunne afhjælpe ryttere med at spørge fri fra arbejde i god tid- dette var der ikke stemning for- de fleste havde jo faste weekender hvor der blev afholdt ringridning, så kunne man regne frem til det den vej rundt.

Der blev spurgt om man kunne få adresser på de forskellige ringriderpladser, da dette ville gøre det lettere at rekvirere en ambulance i tilfælde af, at uheldet er ude- så man får den bedst mulige placering.

Da vil vi fra Ringriderprogrammets side opfordre til at der installeres en app på sin smartphone, som hedder Alarm 112 – app’en er gratis. Ved brug af denne kan alarmcentralen se det nøjagtige sted man befinder sig, når denne funktion bliver taget i brug.

Der blev spurgt om der var stemning for at finde en oplægsholder til at komme og fortælle når der er generalforsamling- det var der ikke. Stemningen var at man kunne sidde og hyggesnakke under og efter kaffen.

Til slut blev datoerne for dette års ringridninger gennemgået.

Formanden takkede for fremmødet – og ønsker alle en god sæson 2019.

Generalforsamling 2018

Referat af generalforsamlingen den 6 Feb. 2018 på Hotel Kløver Es, Hellevad.

 

 1. Formand Tanja Olsen bød de 58 fremmødte velkommen, hvorefter Claus Hissel blev valgt til ordstyrer/dirigent.

 

 1. I formandens beretning blev året 2017 gennemgået. Det første bestyrelsen arbejdede med var at få Ringriderprogrammet samlet og gennemgået, inden det kunne blive sendt til tryk- for så at kunne få dem delt ud først/midt i april.

 

Da Programmet var på plads og udgivet, var vores første arrangement Kongeridningen for Børn, som sidste år blev afholdt i Nordborg d. 27 maj, med deltagelse af 10 forventningsfulde børneryttere. Denne dag var vejret med os- nok nærmet den bedste sommerdag af dem alle. Efter en god og spændende dyst i galgen, kunne vi kåre Jette Kjeldstrøm som årets børneringriderkonge, kronprins blev Svend Åge Kjeldstrøm og Prins blev Mads Peter Hissel.

Årets andet og sidste arrangement var kongeridningen for de voksne, som blev afholdt med det store ringridning i Tinglev d. 6 August. Denne dag var vejret også med os, og dysten blev afviklet i et fint tørt vejr. Til dette arrangement var der tilmeldt 27 voksne, hvilket var rigtig flot. Efter en meget spændende dyst, kunne vi kåre Carina Jessen som årets vinder af JydskeVestkystens kongeridning. Vivi Christensen blev kronprins og prins blev Jette Kjeldstrøm.

I forbindelse med afvikling af disse arrangementer skal der lyde en stor tak til Nordborg og Tinglev Ringriderforeninger for afholdelse, Til Ewers, Søberg VVS og JydskeVestkysten for sponsorater, en tak skal der rettes til Viola for at være behjælpelig med de flotte kranse og til de frivillige som hjælper os, så arrangementet kan blive afviklet.

Der kan samtidig oplyses at Kongeridning for de voksne i 2018 bliver afholdt sammen med Tumbøl Ringriderforening, og for børn sammen med Løjt Børneringridning.

 

For at en forening som vores kan bestå, er det for os vigtigt, at I også for betalt den opkrævning vi sender ud- Der bliver opfordret til at være opmærksom på denne opkrævning og på at den bliver betalt- vi i bestyrelsen bruger nemlig en del kræfter på at få pengene hjem, hvilket bestemt ikke burde være nødvendigt.

 

Sidste år i beretningen, kom der en opfordring til foreningerne om, at huske, at tænke på bredden og ikke kun på de dygtige ryttere, i form af at sætte en mindre ring i X-antal gange. I foreninger har virkelig gjort det godt det forgangne år. I skal have ros for både at tænke på hestene og rytterne, når der er blevet valgt at skære i antallet af gange eller reetablere pladsen.

 

I år vil jeg så gerne komme med en opfordring til jer rytterkammerater.

Facebook er godt, og skal ikke droppes, men kun opfordrer til, at der ikke bliver pisket alt for mange debatter i gang, som hverken gavner sporten eller foreningerne.

Derudover opfordres rytterne til at være mere tilfredse- her tænkes der specielt i forhold til de præmier man får.

Medlemmer i de forskellige bestyrelser gør et stort og hårdt arbejde for at få at nærmest alle ryttere kan få en præmie med hjem.  Derfor er det ikke nødvendigt at præmien kritiseres med det samme man modtager den- måske man i stedet skal tænke, at man kender en som kan bruge præmien, eller bruge den som præmie igen ved et privatringridning.

 

Tilslut lød der en stor tak til alle dem som bakker op om ringriderprogrammet. Både annoncører, jer som hjælper os ved vores arrangementer og jer som er behjælpelige med at levere resultater og billeder ind eller tage billeder som vi må bruge.

Derudover blev bestyrelsen takket for det gode arbejde i det forgange år.

 

Tak for 2017 håber at 2018 bliver mindst ligeså godt.

 

 1. Kasseren gennemgik Årets regnskab.

 

Foreningen havde i det forgangne år et overskud på                        8.619,87 kr.

 

Foreningens formue pr. 31.12.2017 er på                                               56.571,82 kr.

 

Der var ingen yderligere spørgsmål til formanden og kasseren, både formandens beretning og kasserens regnskab blev godkendt at de fremmødte.

 

 1. Valg til bestyrelsen.

På valg var Tanja Olsen, som modtog genvalg og blev valgt og Hary Clausen, som ikke modtog genvalg. Her blev Mette Junker forslået til bestyrelsen og blev valgt. Som suppleant blev Finn Gundersen valgt.

 1. Valg af revisor.

 

På valg var Mogens Andersen og han blev genvalgt.

 

 1. Under evt. var Heinrich Jürgensen fra det tyske mindretal og fortælle om et ”grænseoverskridende ringridning/samarbejde”. Der bliver arbejdet på at lave et samarbejde mellem Ringriderprogrammet og Tysk Ringriderkorps, hvor der så bliver søgt om at komme på Unesco’s Verdensarvs liste.

Formålet ved at komme på Unesco’s liste er at gøre opmærksom på sporten og vores landsdele. Hvis det skulle blive godkendt kunne det være spændende at arrangere et grænseoverskridende ringridning, med både Tysk og dansk deltagelse. Dette arbejdes der videre med det/de kommende år.

 

Der var under evt. en forespørgsel om: hvad er opskriften på at afholde et lille ringridning, som kører med overskud? Skal alle have præmier?

Da kom der flere ”forslag/ideer”

 

Gøre mere for børnene- selvom der mange steder bliver gjort meget.

 

Holde på bredden- evt. sætte præmien ned i toppen og tilgodese dem ned af i rækkerne.

 

Det er ikke de ”værdifulde” præmier de ”kongelige” går efter- ved vælge selv.

 

Præmierne er ikke problemet- det er at få folk i bestyrelsen/medhjælpere.

 

Et forslag lød på at sætte store sponsor skilte op over galgerne, og for de penge man fik ind der, kunne der købes præmier for.

 

En forening har fordelt indsamlingen ud over mange mennesker, så der var problemet ikke stort med at få samlet præmier ind.

 

Hos mange foreninger er der mange ikke ringridere i bestyrelsen, hvilket kan være et problem.

 

En anden forening syntes det var godt at have folk i bestyrelsen som ikke deltager i selve ringridningen, disse kan lave noget at arbejdet mens der bliver dystet i galgerne.

 

 

Som afslutning takkede Hans Jørgen, Hary Clausen for 32 års trotjeneste for ringriderprogrammet, som afskedsgave modtog Hary en gavekurv.

 

Formanden takkede af for i aften, med ønsket om en god ringridersæson og godt vejr i 2018 og på gensyn til generalforsamlingen 5 feb. 2019

 

 

Generalforsamling 2017

Referat af generalforsamlingen den 7 Februar 2017 på Hotel Kløver Es, Hellevad.

 

 1. Formand Tanja Olsen bød de 56 fremmødte velkommen, hvorefter Claus Hissel blev valgt til ordstyrer/dirigent.

 

 1. I formandens beretning blev der sendt en stor tak til Løjt Ringriderforening for afholdelse af Børnekongeringridning, hvor 20 børn deltog i dysten om de 7 præmier der kunne vindes. Efter et spændende ridt blev Jette Kjeldstrøm Konge, Svend Åge Kjeldstrøm Kronprins og Jakob Schmidt prins. Der var igen i år et samarbejde med Vedsted Rideudstyr, hvor alle børneryttere der tog ring 3-6-9 vandt et gavekort til deres forretning- også en tak til Vedsted Rideudstyr. Ligeledes lød der en stor tak til Toftlund ringriderforening for afholdelse af Jydskevestkystens Kongeridning for de voksne. Her deltog 26 ryttere og efter et meget spændende ridt kunne Jytte Breum kåres som årets konge, Annette Bonnichsen kronprins og Kurt Petersen prins. I forbindelse med begge kongeridninger skal der samtidig lyde en tak til Viola for bindning af kranse til de kongelige.

 

Til oplysning kan der nævnes at i år 2017 afholdes Børnekongeridning i Nordborg den 27 maj( en lørdag) og for de voksne bliver det afholdt i Tinglev den 6 August.

 

Ellers startede bestyrelsens år med at samle materiale til årets ringriderbog. I 2016 fik vi lavet en aftale med en ny trykker, som lovede en fin bog i god kvalitet, hvilket lykkedes, så der blev indgået en treårig aftale med denne trykker.

 

I efteråret havde vi i bestyrelsen evalueringsmøde, hvor årets der var gået blev drøftet. Sidste år blev det ønsket fra rytterne af kåringen/ give kranse til vestkystens konge skulle afvikles sammen med selve ringridningen, sluttede vi, at vi holder fast i at gøre dette efter omridningen. I det vi synes at vinderen fortjener opmærksomheden fra publikum og på dette tidspunkt er publikum stadig på pladsen.

Derudover aftalte vi at vi også ville arbejde videre med vores hjemmeside- for at sikre en mere stabil side- dette arbejder er vi næsten i hus med, og håber at I fremover oplever en mere stabil hjemmeside.

 

Efter evalueringsmødet er vi stødt på en udfordring- i vores samarbejde med jydske vestkysten..

 

Jydske har meddelt os at de fremover fjerner sponsorater mm medmindre man køber en ydelse hos dem. Her tænker Jydskevestrkysten på at vores program bliver trykt hos dem. Dog kan der stadig ske at de lokale afdelinger vil samarbejde, men centralt fra stopper de disse aftaler..

 

Idet vi inden denne meddelelse indgik en treårig kontrakt med vores nuværende Trykkeri, er dette ikke muligt for os.

 

Bestyrelsen er nu i gang med at undersøge mulighederne med lokale afdelinger, hvis dette ikke lykkes står vi med en ny udfordring.

Derfor synes jeg at vi i aften skal tage en snak om – Skal jydskevestkystens kongeridning fortsætte og måske hedde programmets kongeridning eller hvad siger I?

Skal vi hæve annoncepriserne for at kunne finansiere dette- eller hvad gør vi?

 

Til slut lød der en stor tak til medlemmerne af bestyrelsen for den store indsats i årets løb, tak til alle der hjælper os, tak til foreningerne for indlevering af resultater og til Leif for billeder, samt en stor tak til alle sponsorer.

 

 1. Kasseren ( Anette fremlægger regnskabet, da Sanne er bortrejst)

 

Regnskabet bliver gennemgået

 

Da regnskabet var gennemgået blev både formandens beretning samt regnskabet drøftet.

Under dette punkt blev der drøftet hvad vi kunne gøre med hensyn til vores kongeridning. Meddelelsen om at de ikke ville give sponsorater uden køb af en ydelse kom bagpå bestyrelsen, og da der var lavet en kontrakt med en trykker for tre år ville vi ikke gerne løbe fra dette.

 

Der kom nogle forslag op som blev drøftet..

 

Deltager: Mange ringridere har jydske, kunne man ikke ”pusse” nogle af disse kunder på jydske..

 

Deltager :Der ligger ikke fast hvem der skal være sponsor til kongeridningen- en ny kunne sagtens komme på tale

 

Bestyrelsen :Keld Søberg er i gang med at tale med Jydske om de vil være med til at sponsorer i de to år hvor vi stadig har en aftale med en anden trykker- der arbejdes stadig på sagen..

 

Deltager:  mener Jydske er en god eksponering- moåske man skulle betale sig ud af kontrakten ved trykkeren- derefter lave en aftale med jydske om en aftale i evt tre år med tryk samt sponsorater så dette er fastlagt.

 

Deltager: Der er lige nu penge på kontoen til at kunne betale trykkeren ud også tage jydske….

 

Deltager synes ikke vi skal løbe fra en aftale med trykkeren..

 

Deltager:  penge skal der ikke ses på- men disponering/eksponereing ag ringridersporten skal der ses på..

 

Keld Søberg/ Anette Jessen, dialogen med jydske er god- ingen sure miner…

 

Deltager.. pengepræmien kan måske blive mindre- rytteren får jo to præmier, og det er jo æren der tæller og komme på forsiden af programmet.

 

Bestyrelsen: Skal vi fortsætte med kongeridningen eller skal vi ikke?

 

Deltager: Der kunne også blive lavet om i præmierne, i stedet for at der er 7 præmier hos de voksne, så kun give konge, kronprins og prins præmie, men fortsætte med 7 præmier hos børnene som nu.

 

Deltager: Passe på ikke at skærer præmierne væk- så kan man risikere at deltager antallet falder ved denne konkurrence.

 

Forslag- hvis jydske vestkysten fortsætter- fortsætter vi som nu, hvis ikke halveres præmiesummen hos de voksne og navnet bliver ændret til ”Sønderjyllands Ringriderprogram”

 

Keld Søberg fortsætter med konstruktivt samarbejde med jydske om en mulig løsning.

 

Formandens beretning og kasserens beretning blev begge godkendt.

 

 1. Valg til Bestyrelsen.

På valg var Hans Jørgen Juhl, Anette Jessen, Sanne Petersen og Suppleant Mette Junker. Alle fire blev genvalgt.

 

 1. Valg af Revisor.

Der var genvalg af Vagn Sørensen.

 

 1. Eventuelt

Datoer for Ringridninger for år 2017 blev gennemgået.

 

Sluttede af med kaffe og lagkage, samt snak ved bordene.

 

Tak for i aften og på gensyn den 6 februar 2018.