Generalforsamling 2018

Referat af generalforsamlingen den 6 Feb. 2018 på Hotel Kløver Es, Hellevad.

 

  1. Formand Tanja Olsen bød de 58 fremmødte velkommen, hvorefter Claus Hissel blev valgt til ordstyrer/dirigent.

 

  1. I formandens beretning blev året 2017 gennemgået. Det første bestyrelsen arbejdede med var at få Ringriderprogrammet samlet og gennemgået, inden det kunne blive sendt til tryk- for så at kunne få dem delt ud først/midt i april.

 

Da Programmet var på plads og udgivet, var vores første arrangement Kongeridningen for Børn, som sidste år blev afholdt i Nordborg d. 27 maj, med deltagelse af 10 forventningsfulde børneryttere. Denne dag var vejret med os- nok nærmet den bedste sommerdag af dem alle. Efter en god og spændende dyst i galgen, kunne vi kåre Jette Kjeldstrøm som årets børneringriderkonge, kronprins blev Svend Åge Kjeldstrøm og Prins blev Mads Peter Hissel.

Årets andet og sidste arrangement var kongeridningen for de voksne, som blev afholdt med det store ringridning i Tinglev d. 6 August. Denne dag var vejret også med os, og dysten blev afviklet i et fint tørt vejr. Til dette arrangement var der tilmeldt 27 voksne, hvilket var rigtig flot. Efter en meget spændende dyst, kunne vi kåre Carina Jessen som årets vinder af JydskeVestkystens kongeridning. Vivi Christensen blev kronprins og prins blev Jette Kjeldstrøm.

I forbindelse med afvikling af disse arrangementer skal der lyde en stor tak til Nordborg og Tinglev Ringriderforeninger for afholdelse, Til Ewers, Søberg VVS og JydskeVestkysten for sponsorater, en tak skal der rettes til Viola for at være behjælpelig med de flotte kranse og til de frivillige som hjælper os, så arrangementet kan blive afviklet.

Der kan samtidig oplyses at Kongeridning for de voksne i 2018 bliver afholdt sammen med Tumbøl Ringriderforening, og for børn sammen med Løjt Børneringridning.

 

For at en forening som vores kan bestå, er det for os vigtigt, at I også for betalt den opkrævning vi sender ud- Der bliver opfordret til at være opmærksom på denne opkrævning og på at den bliver betalt- vi i bestyrelsen bruger nemlig en del kræfter på at få pengene hjem, hvilket bestemt ikke burde være nødvendigt.

 

Sidste år i beretningen, kom der en opfordring til foreningerne om, at huske, at tænke på bredden og ikke kun på de dygtige ryttere, i form af at sætte en mindre ring i X-antal gange. I foreninger har virkelig gjort det godt det forgangne år. I skal have ros for både at tænke på hestene og rytterne, når der er blevet valgt at skære i antallet af gange eller reetablere pladsen.

 

I år vil jeg så gerne komme med en opfordring til jer rytterkammerater.

Facebook er godt, og skal ikke droppes, men kun opfordrer til, at der ikke bliver pisket alt for mange debatter i gang, som hverken gavner sporten eller foreningerne.

Derudover opfordres rytterne til at være mere tilfredse- her tænkes der specielt i forhold til de præmier man får.

Medlemmer i de forskellige bestyrelser gør et stort og hårdt arbejde for at få at nærmest alle ryttere kan få en præmie med hjem.  Derfor er det ikke nødvendigt at præmien kritiseres med det samme man modtager den- måske man i stedet skal tænke, at man kender en som kan bruge præmien, eller bruge den som præmie igen ved et privatringridning.

 

Tilslut lød der en stor tak til alle dem som bakker op om ringriderprogrammet. Både annoncører, jer som hjælper os ved vores arrangementer og jer som er behjælpelige med at levere resultater og billeder ind eller tage billeder som vi må bruge.

Derudover blev bestyrelsen takket for det gode arbejde i det forgange år.

 

Tak for 2017 håber at 2018 bliver mindst ligeså godt.

 

  1. Kasseren gennemgik Årets regnskab.

 

Foreningen havde i det forgangne år et overskud på                        8.619,87 kr.

 

Foreningens formue pr. 31.12.2017 er på                                               56.571,82 kr.

 

Der var ingen yderligere spørgsmål til formanden og kasseren, både formandens beretning og kasserens regnskab blev godkendt at de fremmødte.

 

  1. Valg til bestyrelsen.

På valg var Tanja Olsen, som modtog genvalg og blev valgt og Hary Clausen, som ikke modtog genvalg. Her blev Mette Junker forslået til bestyrelsen og blev valgt. Som suppleant blev Finn Gundersen valgt.

  1. Valg af revisor.

 

På valg var Mogens Andersen og han blev genvalgt.

 

  1. Under evt. var Heinrich Jürgensen fra det tyske mindretal og fortælle om et ”grænseoverskridende ringridning/samarbejde”. Der bliver arbejdet på at lave et samarbejde mellem Ringriderprogrammet og Tysk Ringriderkorps, hvor der så bliver søgt om at komme på Unesco’s Verdensarvs liste.

Formålet ved at komme på Unesco’s liste er at gøre opmærksom på sporten og vores landsdele. Hvis det skulle blive godkendt kunne det være spændende at arrangere et grænseoverskridende ringridning, med både Tysk og dansk deltagelse. Dette arbejdes der videre med det/de kommende år.

 

Der var under evt. en forespørgsel om: hvad er opskriften på at afholde et lille ringridning, som kører med overskud? Skal alle have præmier?

Da kom der flere ”forslag/ideer”

 

Gøre mere for børnene- selvom der mange steder bliver gjort meget.

 

Holde på bredden- evt. sætte præmien ned i toppen og tilgodese dem ned af i rækkerne.

 

Det er ikke de ”værdifulde” præmier de ”kongelige” går efter- ved vælge selv.

 

Præmierne er ikke problemet- det er at få folk i bestyrelsen/medhjælpere.

 

Et forslag lød på at sætte store sponsor skilte op over galgerne, og for de penge man fik ind der, kunne der købes præmier for.

 

En forening har fordelt indsamlingen ud over mange mennesker, så der var problemet ikke stort med at få samlet præmier ind.

 

Hos mange foreninger er der mange ikke ringridere i bestyrelsen, hvilket kan være et problem.

 

En anden forening syntes det var godt at have folk i bestyrelsen som ikke deltager i selve ringridningen, disse kan lave noget at arbejdet mens der bliver dystet i galgerne.

 

 

Som afslutning takkede Hans Jørgen, Hary Clausen for 32 års trotjeneste for ringriderprogrammet, som afskedsgave modtog Hary en gavekurv.

 

Formanden takkede af for i aften, med ønsket om en god ringridersæson og godt vejr i 2018 og på gensyn til generalforsamlingen 5 feb. 2019

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *