Generalforsamling 2017

Referat af generalforsamlingen den 7 Februar 2017 på Hotel Kløver Es, Hellevad.

 

  1. Formand Tanja Olsen bød de 56 fremmødte velkommen, hvorefter Claus Hissel blev valgt til ordstyrer/dirigent.

 

  1. I formandens beretning blev der sendt en stor tak til Løjt Ringriderforening for afholdelse af Børnekongeringridning, hvor 20 børn deltog i dysten om de 7 præmier der kunne vindes. Efter et spændende ridt blev Jette Kjeldstrøm Konge, Svend Åge Kjeldstrøm Kronprins og Jakob Schmidt prins. Der var igen i år et samarbejde med Vedsted Rideudstyr, hvor alle børneryttere der tog ring 3-6-9 vandt et gavekort til deres forretning- også en tak til Vedsted Rideudstyr. Ligeledes lød der en stor tak til Toftlund ringriderforening for afholdelse af Jydskevestkystens Kongeridning for de voksne. Her deltog 26 ryttere og efter et meget spændende ridt kunne Jytte Breum kåres som årets konge, Annette Bonnichsen kronprins og Kurt Petersen prins. I forbindelse med begge kongeridninger skal der samtidig lyde en tak til Viola for bindning af kranse til de kongelige.

 

Til oplysning kan der nævnes at i år 2017 afholdes Børnekongeridning i Nordborg den 27 maj( en lørdag) og for de voksne bliver det afholdt i Tinglev den 6 August.

 

Ellers startede bestyrelsens år med at samle materiale til årets ringriderbog. I 2016 fik vi lavet en aftale med en ny trykker, som lovede en fin bog i god kvalitet, hvilket lykkedes, så der blev indgået en treårig aftale med denne trykker.

 

I efteråret havde vi i bestyrelsen evalueringsmøde, hvor årets der var gået blev drøftet. Sidste år blev det ønsket fra rytterne af kåringen/ give kranse til vestkystens konge skulle afvikles sammen med selve ringridningen, sluttede vi, at vi holder fast i at gøre dette efter omridningen. I det vi synes at vinderen fortjener opmærksomheden fra publikum og på dette tidspunkt er publikum stadig på pladsen.

Derudover aftalte vi at vi også ville arbejde videre med vores hjemmeside- for at sikre en mere stabil side- dette arbejder er vi næsten i hus med, og håber at I fremover oplever en mere stabil hjemmeside.

 

Efter evalueringsmødet er vi stødt på en udfordring- i vores samarbejde med jydske vestkysten..

 

Jydske har meddelt os at de fremover fjerner sponsorater mm medmindre man køber en ydelse hos dem. Her tænker Jydskevestrkysten på at vores program bliver trykt hos dem. Dog kan der stadig ske at de lokale afdelinger vil samarbejde, men centralt fra stopper de disse aftaler..

 

Idet vi inden denne meddelelse indgik en treårig kontrakt med vores nuværende Trykkeri, er dette ikke muligt for os.

 

Bestyrelsen er nu i gang med at undersøge mulighederne med lokale afdelinger, hvis dette ikke lykkes står vi med en ny udfordring.

Derfor synes jeg at vi i aften skal tage en snak om – Skal jydskevestkystens kongeridning fortsætte og måske hedde programmets kongeridning eller hvad siger I?

Skal vi hæve annoncepriserne for at kunne finansiere dette- eller hvad gør vi?

 

Til slut lød der en stor tak til medlemmerne af bestyrelsen for den store indsats i årets løb, tak til alle der hjælper os, tak til foreningerne for indlevering af resultater og til Leif for billeder, samt en stor tak til alle sponsorer.

 

  1. Kasseren ( Anette fremlægger regnskabet, da Sanne er bortrejst)

 

Regnskabet bliver gennemgået

 

Da regnskabet var gennemgået blev både formandens beretning samt regnskabet drøftet.

Under dette punkt blev der drøftet hvad vi kunne gøre med hensyn til vores kongeridning. Meddelelsen om at de ikke ville give sponsorater uden køb af en ydelse kom bagpå bestyrelsen, og da der var lavet en kontrakt med en trykker for tre år ville vi ikke gerne løbe fra dette.

 

Der kom nogle forslag op som blev drøftet..

 

Deltager: Mange ringridere har jydske, kunne man ikke ”pusse” nogle af disse kunder på jydske..

 

Deltager :Der ligger ikke fast hvem der skal være sponsor til kongeridningen- en ny kunne sagtens komme på tale

 

Bestyrelsen :Keld Søberg er i gang med at tale med Jydske om de vil være med til at sponsorer i de to år hvor vi stadig har en aftale med en anden trykker- der arbejdes stadig på sagen..

 

Deltager:  mener Jydske er en god eksponering- moåske man skulle betale sig ud af kontrakten ved trykkeren- derefter lave en aftale med jydske om en aftale i evt tre år med tryk samt sponsorater så dette er fastlagt.

 

Deltager: Der er lige nu penge på kontoen til at kunne betale trykkeren ud også tage jydske….

 

Deltager synes ikke vi skal løbe fra en aftale med trykkeren..

 

Deltager:  penge skal der ikke ses på- men disponering/eksponereing ag ringridersporten skal der ses på..

 

Keld Søberg/ Anette Jessen, dialogen med jydske er god- ingen sure miner…

 

Deltager.. pengepræmien kan måske blive mindre- rytteren får jo to præmier, og det er jo æren der tæller og komme på forsiden af programmet.

 

Bestyrelsen: Skal vi fortsætte med kongeridningen eller skal vi ikke?

 

Deltager: Der kunne også blive lavet om i præmierne, i stedet for at der er 7 præmier hos de voksne, så kun give konge, kronprins og prins præmie, men fortsætte med 7 præmier hos børnene som nu.

 

Deltager: Passe på ikke at skærer præmierne væk- så kan man risikere at deltager antallet falder ved denne konkurrence.

 

Forslag- hvis jydske vestkysten fortsætter- fortsætter vi som nu, hvis ikke halveres præmiesummen hos de voksne og navnet bliver ændret til ”Sønderjyllands Ringriderprogram”

 

Keld Søberg fortsætter med konstruktivt samarbejde med jydske om en mulig løsning.

 

Formandens beretning og kasserens beretning blev begge godkendt.

 

  1. Valg til Bestyrelsen.

På valg var Hans Jørgen Juhl, Anette Jessen, Sanne Petersen og Suppleant Mette Junker. Alle fire blev genvalgt.

 

  1. Valg af Revisor.

Der var genvalg af Vagn Sørensen.

 

  1. Eventuelt

Datoer for Ringridninger for år 2017 blev gennemgået.

 

Sluttede af med kaffe og lagkage, samt snak ved bordene.

 

Tak for i aften og på gensyn den 6 februar 2018.

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *